Skip to Main Content

Verwijzen volgens de Leidraad voor juridische auteurs 2019

Samenvatting van de Leidraad voor juridische auteurs met voorbeelden en een aanvulling over het verwijzen naar elektronische bronnen

Verwijssystemen

De Leidraad beveelt aan om voetnoten met verkorte verwijzingen te gebruiken. Aan het eind van de publicatie wordt een lijst van geraadpleegde literatuur (literatuurlijst) opgenomen met daarin de volledige bibliografische gegevens. In deze literatuurlijst plaatst u de verkorte verwijzing vetgedrukt boven de volledige verwijzing.

De Leidraad noemt de volgende alternatieve verwijssystemen:

 1. Volledige literatuurverwijzingen in voetnoten
 2. Verkort verwijzen in eindnoten
 3. Volledig verwijzen in eindnoten
 4. Verkort verwijzen in de hoofdtekst
 5. Volledig verwijzen in de hoofdtekst

 

 Toelichting

 • Elke noot begint met een hoofdletter en eindigt met een punt.
 • Plaats in de hoofdtekst nergens meer dan één nootnummer achter elkaar. In die ene noot kunt u zo nodig verwijzen naar verschillende bronnen.2  De verschillende bronnen worden gescheiden door '; '.

Hetzelfde wordt verdedigd door Leijten.14

14. Leijten 2008, p. 31; Anders: Van Maanen 2011, p. 19.

 • Het systeem van verkort verwijzen is alleen mogelijk voor literatuurverwijzingen. Voor verwijzingen naar jurisprudentie, regelgeving en parlementaire documenten is meestal geen verkorte vorm voorhanden. Deze kunnen dus niet anders dan volledig zijn.3
 • Gebruik in noten geen verwijzingen naar eerdere voetnoten waarin verkort wordt verwezen, maar herhaal gewoonweg de verkorte verwijzing (ook als de noten direct op elkaar volgen).4

 


 1. Leidraad voor juridische auteurs, p. 17.
 2. Leidraad voor juridische auteurs, p. 23.
 3. Leidraad voor juridische auteurs, p. 19.
 4. Leidraad voor juridische auteurs, p. 19.