Skip to Main Content

Verwijzen volgens de Leidraad voor juridische auteurs 2019

Samenvatting van de Leidraad voor juridische auteurs met voorbeelden en een aanvulling over het verwijzen naar elektronische bronnen

Algemeen

De opbouw van de verkorte verwijzing bij bundels is hetzelfde als bij boeken.

Ook de opbouw van de volledige verwijzing is hetzelfde als bij boeken. Echter: Bij verzamelbundels worden de redacteuren vermeld indien die als zodanig op het titelblad staan genoemd. Men vermeldt dan ‘(red.)’ achter de namen.
Indien alleen auteurs op het titelblad voorkomen, worden zij vermeld.

Bij feestbundels kan men tussen haakjes – direct na de titel en zonder komma of ander leesteken – vermelden ter ere van wie of ter gelegenheid waarvan de bundel is uitgegeven, voor zover de titel zelf daar niet in voorziet.1

 


  1. Leidraad voor juridische auteurs, p. 46.

Voorbeelden gedrukte bundels

Voorbeeld 1:

Verkort: Campbell 2015.

Volledig: D. Campbell (red.), Comparative Law Yearbook of International Busines. Volume 36A. Recent Developments in National Commercial Law, Alphen aan den Rijn:1 Kluwer Law International 2015.

Voorbeeld 2:

Verkort: Faure & Hartlief 2016.

Volledig: M. Faure & T. Hartlief (red.), De Spier-bundel. De agenda van het aansprakelijkheidsrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2016.

Voorbeeld 3:

Verkort: De Graaf, Marseille & Winter 2006.

Volledig: K.J. de Graaf, A.T. Marseille & H.B. Winter (red.), Op tegenspraak (Damen-bundel), Den Haag: Boom Juridisch 2006.

 


  1. Anders dan in de Leidraad voor juridische auteurs is hier /Londen weggelaten. Op p. 44 van de Leidraad staat namelijk 'Zijn er meer [...] plaatsen van uitgave, dan hoeft slechts de eerste (dan wel de Nederlandse) genoemd te worden'.