Skip to Main Content

Verwijzen volgens de Leidraad voor juridische auteurs 2019

Samenvatting van de Leidraad voor juridische auteurs met voorbeelden en een aanvulling over het verwijzen naar elektronische bronnen

Algemeen

Opbouw verwijzing:

(afgekorte) instantienaam plaats- of gebiedsnaam die deel uitmaakt van de officiële benaming van de instantie (tenzij de instantie uniek is) eventueel verbijzondering instantie (bijvoorbeeld: pres., vzr., kamer of locatie) afgekort en tussen haakjes datum van de uitspraak (maand voluit), de European Case Law Identifier (ECLI).

 

 Toelichting

 • Als een uitspraak geen ECLI heeft maar wel gepubliceerd is in een tijdschrift , dan wordt die bron vermeld.
 • Als de uitspraak niet is gepubliceerd en evenmin een ECLI heeft, vermeld dan het zaaknummer.
 • Vaak is het nuttig om naast deze basisinformatie andere gegevens te vermelden:
  • een rechtsoverweging (r.o.)
  • een paragraaf (par.)
  • de conclusie van de advocaat-generaal (concl. A-G ...) - vermeld voorletters en volledige achternaam
  • een of meer vindplaatsen, d.w.z. tijdschriftnaam / publicatiebron (bij voorkeur afgekort) jaartal (en eventueel volumenummer)/volgnummer (of , bladzijde of paragraaf; in dat geval voorafgegaan door expliciete vermelding ‘p.’ of par.)
  • een of meer annotatie(s) - vermeld van de annotator de voorletters en de volledige achternaam
  • de roepnaam van de uitspraak (kort, cursief en tussen haakjes aan het eind).1
 • Bij jurisprudentie is de vermelding van een website als Rechtspraak.nl is overbodig. De vermelding van de European Case Law Identifier (ECLI) volstaat.
 • Als er in online bronnen geen paginanummers beschikbaar zijn, verwijs dan naar de rechtsoverwegingen (r.o.), paragrafen (par.) of onderdelen zoals de conclusie van de advocaat-generaal en de noot.

In de onderliggende pagina's worden voorbeelden gegeven van:

Voor verwijzingen naar uitspraken van andere internationale instanties en buitenlandse rechters zie de Leidraad pagina 85-87.

 

 


 1. Leidraad voor juridische auteurs, p. 82.