Skip to Main Content

Verwijzen volgens de Leidraad voor juridische auteurs 2019

Samenvatting van de Leidraad voor juridische auteurs met voorbeelden en een aanvulling over het verwijzen naar elektronische bronnen

Algemeen

De opbouw van de verkorte verwijzing naar handboeken is hetzelfde als bij andere boeken. Echter: bekende handboeken krijgen na verloop van tijd dikwijls een andere bewerker dan de oorspronkelijke auteur. In de verkorte verwijzing blijft toch (vaak) de oorspronkelijke auteur als eerste genoemd, ook al is diens naam inmiddels deel van de titel of serietitel geworden. Plaats voor de naam van de bewerker(s) een schuine streep, sluit in beginsel aan bij de aanbevolen citeerwijze en vermeld steeds het jaar van verschijnen.1

Ook de opbouw van de volledige verwijzing is hetzelfde als bij boeken. Volg voor de titelbeschrijving het titelblad. Merk op dat de naam van de oorspronkelijke auteur vaak tot de titel is gaan behoren en derhalve cursief geschreven moet worden. De bewerker wordt dan als auteur vermeld.2

 


 1. Leidraad voor juridische auteurs, p. 28.
 2. Leidraad voor juridische auteurs, p. 53.

Voorbeelden gedrukte boeken

Voorbeeld 1:

Verkort: Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-III 2015/100.

Volledig: A.S. Hartkamp & C.H. Sieburgh, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 6. Verbintenissenrecht. Deel III. Algemeen overeenkomstenrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2015.

Voorbeeld 2:

Verkort: Hazewinkel-Suringa/Remmelink 1996, p. 156.

Volledig: J. Remmelink, Mr. D. Hazewinkel-Suringa’s Inleiding tot de studie van het Nederlands strafrecht, Deventer: Gouda Quint 1996.

Voorbeeld 3:

Verkort: Pitlo/Reehuis e.a. 2012, p. 76.

Volledig: W.H.M. Reehuis e.a., Pitlo. Het Nederlands burgerlijk recht. Deel 3. Goederenrecht, Deventer: Kluwer 2012.

Voorbeeld 4:

Verkort: Van der Pot/Elzinga, Hoogers & De Lange 2014, p. 365.

Volledig: D.J. Elzinga, G. Hoogers & R. de Lange, Van der Pot. Handboek van het Nederlandse staatsrecht, Deventer: Kluwer 2014.

Voorbeelden elektronische boeken

Deel van de Asser-serie

Verkort: Asser/Sieburgh 6-III 2018/314 (online in Kluwer Navigator, bijgewerkt 2 november 2018).

Volledig: C.H. Sieburgh, Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 6. Verbintenissenrecht. Deel III. Algemeen overeenkomstenrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2018 (online in Kluwer Navigator).

 Toelichting

 • Het blauwe gedeelte is de extra service. Zie de Algemene opmerkingen bij 'Home'.
 • In onderstaand plaatje staan de plaatsen aangegeven waar u de informatie kunt vinden die u nodig heeft om correct te verwijzen.
  Onder Productinformatie vindt u o.a. de gegevens van de auteur(s) en de citeerwijze.

  Bij het onderdeel zelf treft u overige gegevens aan, zoals:
  - de auteur(s)
  - de datum tot wanneer de aantekening is bijgewerkt

 Tip
De titels van de afzonderlijke delen en subdelen kunt u achterhalen via het 'Overzicht van de serie', te vinden in de Productinformatie.

Noyon/Langemeijer & Remmelink

Hier is iets bijzonders aan de hand omdat het werk meerdere opeenvolgende bewerkers kent. Wij stellen de volgende verwijzing voor.

Verkort: Machielse, in: Wetboek van Strafrecht, art. 285b Sr, aant. 1 (online in Kluwer Navigator, bijgewerkt 19 juni 2013).

Volledig: A.J. Machielse, ‘Commentaar op art. 285b Sr’, in: T.J. Noyon/G.E. Langemeijer & J. Remmelink (voortgezet door J.W. Fokkens, E.J. Hofstee & A.J. Machielse), Wetboek van Strafrecht, Deventer: Wolters Kluwer (online in Kluwer Navigator).

Voorbeeld:

Verkort: Tekstra 2017/3.1 (online in OpMaat, bijgewerkt 1 september 2017).

Volledig: A.J. Tekstra, Handboek fiscaal insolventierecht, ’s-Gravenhage: Sdu 2017 (online in OpMaat).

  Toelichting

 • Het blauwe gedeelte is de extra service. Zie de Algemene opmerkingen bij 'Home'.
 • In onderstaand plaatje staan de plaatsen aangegeven waar u de informatie kunt vinden die u nodig heeft om correct te verwijzen.