Skip to Main Content

Verwijzen volgens de Leidraad voor juridische auteurs 2019

Samenvatting van de Leidraad voor juridische auteurs met voorbeelden en een aanvulling over het verwijzen naar elektronische bronnen

Algemeen

Opbouw verwijzing:

Kamerstukken I of II parlementaire jaar, dossiernummer, 'nr.' ondernummer, paginanummer.

Verwijst men naar de gehele (schriftelijke) behandeling van een wetsvoorstel of nota, dan kan men eventueel de ondernummers weglaten.
Indien de behandeling in de Tweede Kamer meer jaren beslaat, vermeld dan bij voorkeur het eerste en het laatste parlementaire jaar.

Wil men verwijzen naar de gehele (schriftelijke) parlementaire behandeling, dus van de Tweede en Eerste Kamer tezamen, dan kan dat door eenvoudig 'II' (of 'I') achter Kamerstukken weg te laten, al dan niet in combinatie met een verkorting van de verwijzing door de jaartallen weg te laten.1

 


 1. Leidraad voor juridische auteurs, p. 65.

Voorbeelden

 • Kamerstukken II 2015/16, 34442, nr. 3, p. 7.
 • Kamerstukken I 1995/96, 23700, nr. 188b, p. 3.
 • Kamerstukken I 2014/15, 33802, C, p. 3.
 • Bijlage bij Kamerstukken II 2015/16, 34389, nr. 9.
   
 • Wetsvoorstel partnerschapsregistratie (Kamerstukken II 1993/94-1996/97, 23761).
 • Wetsvoorstel partnerschapsregistratie (Kamerstukken 1993/94-1996/97, 23761).

Indien de verwijzing tot doel heeft de lezer dieper inzicht te geven in de parlementaire geschiedenis van een wetsbepaling, kan ook een verwijzing worden overwogen naar een bundel - indien beschikbaar - waarin die geschiedenis per onderdeel chronologisch is behandeld.1

 • Kolkman & Verstappen 2018
  W.D. Kolkman & L.C.A. Verstappen (red.), Parlementaire geschiedenis moderniseringswetgeving huwelijksvermogensrecht. Vierde tranche, Deventer: Wolters Kluwer 2018.

Indien een brief alleen gepubliceerd is op rijksoverheid.nl (en nog niet als Kamerstuk), wordt verwijzing met kenmerk van de brief aanbevolen.2
Voorbeeld:

 • Brief van de Staatssecretaris van Financiën van 17 maart 2016, AFP/2016/294.

Wij raden aan om ook hier de url van de website te vermelden net zoals bij rapporten, adviezen, scripties en niet uitgegeven teksten via het internet. De verwijzing wordt dan als volgt:

 • Brief van de Staatssecretaris van Financiën van 17 maart 2016, AFP/2016/294, www.rijksoverheid.nl.

 1. Leidraad voor juridische auteurs, p. 65.
 2. Leidraad voor juridische auteurs, p. 68.

 

Internetconsultatie

De Leidraad geeft geen voorbeeld van een verwijzing naar een voorstel op Internetconsultatie. Wij stellen het volgende voor:

Opbouw verwijzing:

Titel van publicatiedatum voluit, paginanummer (aanduiding stuk), www.internetconsultatie.nl.

Als titel kiest u voor de titel die bovenaan het document staat. Staat daar achter tussen haken een roepnaam dan kunt u die als titel nemen. Is de titel heel lang dan kunt u in overweging nemen te kiezen voor de titel die in het overzicht van consultaties opgenomen is.

Het paginanummer vermeldt u alleen in de voetnoot. Neemt u de verwijzing op in een lijst met parlementaire documenten dan laat u paginanummer weg.

Voorbeelden:

 • Wet voorkoming ongewenste zeggenschap telecommunicatie van 16 februari 2017, p. 34 (MvT), www.internetconsultatie.nl.
 • Besluit digitale toegankelijkheid overheid van 2 oktober 2017, p. 5, www.internetconsultatie.nl.
 • Wijziging regeling handel in emissierechten van 9 oktober 2017, www.internetconsultatie.nl.
 • Geschilbeslechting sociaal domein. Advies van regeringscommissaris prof. mr. M. Scheltema van 4 augustus 2017, www.internetconsultatie.nl.