Skip to Main Content

Verwijzen volgens de Leidraad voor juridische auteurs 2019

Samenvatting van de Leidraad voor juridische auteurs met voorbeelden en een aanvulling over het verwijzen naar elektronische bronnen

Algemeen

Verwijzingen naar uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens worden op  dezelfde manier opgebouwd als verwijzingen naar Nederlandse jurisprudentie (zie onder Jurisprudentie).

Het wordt aanbevolen om de roepnaam (meestal de namen van de klager en van de staat tegen wie de klacht is gericht, gescheiden door een /) altijd te vermelden.

De vermelding van hudoc.ehcr.coe.int voor de elektronische uitgave is overbodig.1

 Toelichting
Het applicatienummer van een EHRM-casus is inmiddels geïntegreerd in het ECLI-nummer (als laatste component), daarom wordt het niet meer vermeld in de verwijzing (zoals bij uitspraken van het Hof van Justitie wel het geval is). Omdat het applicatienummer een belangrijk zoekcriterium is, kunt u het toch vermelden op dezelfde manier als bij uitspraken van het Hof van Justitie.
Voorbeeld:

  • EHRM 24 november 2005, 53886/00, ECLI:CE:ECHR:2005:1124JUD005388600 (Tourancheau/Frankrijk).

Waar u ook voor kiest, blijft u in ieder geval consequent.


  1. Leidraad voor juridische auteurs, p. 86.

Voorbeelden van verwijzingen met alleen de gegevens die minimaal nodig zijn

  • EHRM 24 november 2005, ECLI:CE:ECHR:2005:1124JUD005388600 (Tourancheau/Frankrijk).

Voorbeelden van verwijzingen met aanvullende gegevens

Met vermelding van vindplaats en annotatie

  • EHRM 24 november 2005, ECLI:CE:ECHR:2005:1124JUD005388600, NJ 2006/250, m.nt. J.A. Peters (Tourancheau/Frankrijk).

Met vermelding van meerdere vindplaatsen en meerdere annotaties.

  • EHRM 24 juni 2004, ECLI:CE:ECHR:2004:0624JUD005932000, NJ 2005/22, m.nt. E.J. Dommering; Mediaforum 2004/27, m.nt. G.A.I. Schuijt; NJCM-Bulletin 2004, p. 1171, m.nt. V. de Graaf; AB 2005/1, m.nt. R. Nehmelman; EHRC 2004/79, m.nt. J.H. Gerards (Caroline von Hannover/Duitsland I).

 Toelichting
De vermeldingen van de diverse vindplaatsen zijn gescheiden door ';'.