Skip to Main Content

Verwijzen volgens de Leidraad voor juridische auteurs 2019

Samenvatting van de Leidraad voor juridische auteurs met voorbeelden en een aanvulling over het verwijzen naar elektronische bronnen

Algemeen

In de onderliggende pagina's worden voorbeelden gegeven van verkorte en volledige verwijzingen naar literatuur. Als u verkort verwijst in de tekst dan is het noodzakelijk een literatuurlijst op te nemen met de volledige verwijzingen. Laat de lemmata in een literatuurlijst beginnen met de gebruikte verkorte verwijzing, om het vinden te vergemakkelijken. (zie ook: Literatuurlijst).

Wij hebben de volgende selectie gemaakt:

Voor overige verwijzingen zie de Leidraad pagina's 50 t/m 58.

Tip
Van literatuur die u gevonden heeft via databanken zal niet altijd duidelijk zijn waar en door wie ze zijn uitgegeven. Deze gegevens kunt u vinden via bijvoorbeeld 'RUQuest' (door te zoeken met woorden uit de titel en/of naam van de auteur(s) van de publicatie).