Skip to Main Content

Verwijzen volgens de Leidraad voor juridische auteurs 2019

Samenvatting van de Leidraad voor juridische auteurs met voorbeelden en een aanvulling over het verwijzen naar elektronische bronnen

Algemeen

Van parlementaire stukken dient steeds de officiële bron te worden vermeld.
Veel stukken zijn te vinden via zoek.officielebekendmakingen.nl. Het is niet nodig om dit webadres expliciet aan de bronvermelding toe te voegen.1

Indien de verwijzing tot doel heeft de lezer dieper inzicht te geven in de parlementaire geschiedenis van een wetsbepaling, kan ook een verwijzing worden overwogen naar een bundel – indien beschikbaar – waarin die geschiedenis per onderdeel chronologisch is behandeld zie het voorbeeld bij Kamerstukken.2

In de onderliggende pagina's worden voorbeelden gegeven van:


  1. Leidraad voor juridische auteurs, p. 64.
  2. Leidraad voor juridische auteurs, p. 65.