Skip to Main Content

Verwijzen volgens de Leidraad voor juridische auteurs 2019

Samenvatting van de Leidraad voor juridische auteurs met voorbeelden en een aanvulling over het verwijzen naar elektronische bronnen

Algemeen

Opbouw verwijzing:

Handelingen I of II parlementaire jaar, 'nr.' vergaderingnummer, itemnummer (voor Handelingen na 1 januari 2011), begin- en eindpagina.

Sinds 2011 krijgt ieder gepubliceerd onderdeel van de Handelingen van de Kamers der Staten-Generaal een itemnummer, waarop kan worden gezocht. Verwijzingen naar sindsdien gepubliceerde Handelingen bevatten daarom, achter het vergaderjaar en het vergaderingnummer, het itemnummer.1

 

 


  1. Leidraad voor juridische auteurs, p. 67.

Voorbeelden

Tot en met 2010:

  • Handelingen II 2003/04, nr. 82, p. 5281-5282.
  • Handelingen I 2003/04, nr. 27, p. 1465.

Na 2010:

  • Handelingen II 2012/13, nr. 23, item 14, p. 104.