Skip to Main Content

Verwijzen volgens de Leidraad voor juridische auteurs 2019

Samenvatting van de Leidraad voor juridische auteurs met voorbeelden en een aanvulling over het verwijzen naar elektronische bronnen

Algemeen

De opbouw van de verkorte verwijzing is hetzelfde als bij boeken. De naam van de auteur is de naam van de auteur van de bijdrage.

Bij de volledige verwijzing wordt een bijdrage in een boek tussen enkele aanhalingstekens geplaatst – de aanhalingstekens om en om: ‘…’. Ter onderscheiding van een artikel in een tijdschrift wordt bij een artikel in een boek na de titel van het artikel het woordje ‘in:’ gebruikt. Daarachter volgen de volledige bibliografische gegevens van het boek, alsmede de begin- en eindpagina van het artikel.1 Zie ook Boeken.

Komt één bundel verscheidene malen op deze wijze in de literatuurlijst voor, dan kan men volstaan met eenmaal de volledige bibliografische gegevens van de bundel te vermelden en kan men bij de onderscheiden auteurs de verkorte verwijzingsvorm daarnaar gebruiken. De lezer zal dan verder onder de naam van de redacteur(s) naar de volledige bibliografische gegevens moeten zoeken.2 Zie de voorbeelden hieronder.

 


  1. Leidraad voor juridische auteurs, p. 46.
  2. Leidraad voor juridische auteurs, p. 47.

Voorbeeld(en) gedrukte bijdrage in een boek

Voorbeeld van een verwijzing naar een bundel

Verkort: Gerverdinck e.a. 2014.

Volledig: T. Gerverdinck e.a. (red.), Wetenschappelijke bijdragen. Bundel ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag: Boom juridisch 2014.

Voorbeeld van een verwijzing als dit de enige keer is dat de bundel in de literatuurlijst voorkomt

Verkort: Ancery 2014

Volledig: A. Ancery, ‘De Hoge Raad en het civiele procesrecht’, in: T. Gerverdinck e.a. (red.), Wetenschappelijke bijdragen. Bundel ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag: Boom juridisch 2014, p. 11-29.

Komt één bundel verscheidene malen op deze wijze in de literatuurlijst voor, dan kan men volstaan met eenmaal de volledige bibliografische gegevens van de bundel te vermelden en kan men bij de onderscheiden auteurs de verkorte verwijzingsvorm daarnaar gebruiken.1 Voorbeeld:

Verkort: Ancery 2014, p. 19.

Volledig: A. Ancery, ‘De Hoge Raad en het civiele procesrecht’, in: Gerverdinck e.a. 2014, p. 11-29.

 


  1. Leidraad voor juridische auteurs, p. 47.