Skip to Main Content

Verwijzen volgens de Leidraad voor juridische auteurs 2019

Samenvatting van de Leidraad voor juridische auteurs met voorbeelden en een aanvulling over het verwijzen naar elektronische bronnen

Algemeen

De opbouw van de verkorte verwijzing bij oraties en dissertaties is hetzelfde als bij boeken.

Ook de opbouw van de volledige verwijzing is hetzelfde als bij boeken. Het volgende wordt echter toegevoegd: tussen haakjes – direct na de titel zonder komma of ander leesteken – vermeldt men de aanduidingen oratie en dissertatie (diss.) met de plaats van de desbetreffende universiteit. Bij Amsterdam wordt UvA of VU toegevoegd.1

 


  1. Leidraad voor juridische auteurs, p. 45.

Voorbeelden gedrukte/elektronische oraties en dissertaties

Voorbeeld 1 (elektronisch):

Verkort: Hijmans 2016, p. 15.

Volledig: H. Hijmans, The European Union as a Constitutional Guardian of Internet Privacy and Data Protection. The Story of Article 16 TFEU (diss. Amsterdam UvA; Issues in Privacy and Data Protection, deel 31), Cham (CH): Springer International Publishing 2016, dare.uva.nl.1

Voorbeeld 2 (gedrukt):

Verkort: Lodder 2012.

Volledig: A.R. Lodder, Recht rond cyberwar, het internet van dingen en ander internet (on)gemakken. De tien geboden van het internetrecht (oratie Amsterdam VU), Raleigh (VS): Lulu 2012.


  1. Anders dan in het voorbeeld in de Leidraad op p. 45 hebben wij de url van de webpagina wel vermeld, zie ook Voorbeelden rapporten, adviezen, scripties en niet uitgegeven teksten via het internet.