Skip to Main Content

Verwijzen volgens de Leidraad voor juridische auteurs 2019

Samenvatting van de Leidraad voor juridische auteurs met voorbeelden en een aanvulling over het verwijzen naar elektronische bronnen

Voorbeelden van regelgeving met een citeertitel

Verkort Voluit
Art. 6:162 BW. Artikel 162 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.
   
Art. 2 lid 2 Gw. Artikel 2, tweede lid, van de Grondwet.
   
Art. 14 AOW. Artikel 14 van de Algemene Ouderdomswet.
   
Art. 3.126 lid 1 onderdeel d onder 2o Wet IB 2001. Artikel 3.126, eerste lid, onderdeel d, onder 2o, van de Wet inkomstenbelasting 2001.

 

Voorbeelden van regelgeving zonder citeertitel

Verkort Voluit
Min. reg. van 17 augustus 2010 (Stcrt. 2010, 13134). Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 augustus 2010 (Stcrt. 2010, 13134).
   
Artikel I van de wet van 23 december 2015 (Stb. 2016, 20). Artikel I van de wet van 23 december 2015 tot wijziging van artikel 417, vierde lid, en van artikel 427 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van het berekenen van dubbele bemiddelingskosten (Stb. 2016, 20).

 

Belastingbesluiten, voor zover in de Staatscourant gepubliceerd, volgen de citeerwijze van ministeriële regelingen.1

  • Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 14 maart 2016 (Stcrt. 2016, 14756).

Indien een brief alleen gepubliceerd is op rijksoverheid.nl (en nog niet als Kamerstuk), wordt verwijzing met kenmerk van de brief aanbevolen. Wij adviseren om als extra service ook de website te vermelden.

  • Brief van de Staatssecretaris van Financiën van 17 maart 2016, AFP/2016/294, www.rijksoverheid.nl.

Voor ambtsberichten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken over de situatie in een bepaald land wordt de citeerwijze van rapporten gevolgd. Het ministerie wordt als institutionele auteur beschouwd.2

  • Ministerie van Buitenlandse Zaken, Algemeen ambtsbericht Guinee, juni 2014.

Wij raden aan om ook hier de url van de website te vermelden net zoals bij rapporten, adviezen, scripties en niet uitgegeven teksten via het internet. De verwijzing wordt dan als volgt:

  • Ministerie van Buitenlandse Zaken, Algemeen ambtsbericht Guinee, juni 2014, www.rijksoverheid.nl.

Regelingen van zelfstandige bestuursorganen worden veelal in de Staatscourant gepubliceerd en hebben soms een citeertitel. In dat geval is de citeerwijze conform die van regelgeving.3

  • Regeling van de gerechtsvergadering van de Hoge Raad der Nederlanden van 23 november 2018 tot wijziging van het Procesreglement van de Hoge Raad der Nederlanden (Stcrt. 2018, 69662).

 


  1. Leidraad voor juridische auteurs, p. 68.
  2. Leidraad voor juridische auteurs, p. 68.
  3. Leidraad voor juridische auteurs, p. 63.