Skip to Main Content

Verwijzen volgens de Leidraad voor juridische auteurs 2019

Samenvatting van de Leidraad voor juridische auteurs met voorbeelden en een aanvulling over het verwijzen naar elektronische bronnen

Algemeen

Opbouw verkorte verwijzing:1

Algemene verwijzing:

achternaam, (afgekorte) titel tijdschrift jaar/publicatienummer.
of
achternaam, (afgekorte) titel tijdschrift jaar, afl. x (indien geen doorlopende paginering), p. begin-eind.

Specifieke verwijzing:

achternaam, (afgekorte) titel tijdschrift jaar/publicatienummer, par. x.
of
achternaam, (afgekorte) titel tijdschrift jaar, afl. x (indien geen doorlopende paginering), p. x.

In het dikgedrukte gedeelte boven de volledige verwijzing in de literatuurlijst (het lemma) worden begin- en eindpagina vermeld. Het afleveringsnummer wordt alleen vermeld als het tijdschrift niet per jaargang doorlopend genummerd en / of gepagineerd is. 

Opbouw volledige verwijzing:2

Auteur, ‘Titel artikel’, Titel tijdschrift jaar(en indien van toepassing)/publicatienummer, afl. x, p. begin-eind.

 • Voor een gecombineerde aflevering wordt een schuine streep tussen beide afleveringsnummers gezet (afl. 7/8).
 • Tijdschrifttitels kunnen altijd worden afgekort in de verkorte verwijzing. Dit kan ook in de literatuurlijst, als in de publicatie een lijst van afkortingen is opgenomen en de afkorting bij de lezers bekend mag worden verondersteld.3
 • Komt een artikel uit een themanummer dan staan er twee opties open. Zie voorbeelden 4 en 5.
  1. verwijzen als boekbijdrage
  2. verwijzen als gewoon tijdschriftartikel (voor (tevens) online gepubliceerde tijdschriften verdient dit de voorkeur)4
  Voeg bij de vermelding van het tijdschrift de kwalificatie 'bijzonder nummer' of 'themanummer' toe.

Tip
Bij de vermelding van vindplaatsen in tijdschriften wordt de titel van het tijdschrift vaak afgekort. De afkortingen zijn o.a. te vinden in de Leidraad (vanaf p. 105).

 

 


 1. Leidraad voor juridische auteurs, p. 29.
 2. Leidraad voor juridische auteurs, p. 48 en 49.
 3. Leidraad voor juridische auteurs, p. 49.
 4. Leidraad voor juridische auteurs, p. 50.

Voorbeelden gedrukte tijdschriftartikelen

Voorbeeld 1:

Verkort: De Meij, V&O 2013, p. 2.

Volledig: J.M. de Meij, ‘Zij aan zij aansprakelijk: wanneer verliest de bestuurder zijn vennootschappelijke bescherming?’, V&O 2013, afl. 1, p. 1-4.
Zet het volgende lemma boven de volledige verwijzing in de literatuurlijst: De Meij, V&O 2013, p. 1-4 2

Voorbeeld 2:

Verkort: Stolp, NJB 2013/1344, par. 4.

Volledig: M.M. Stolp, ‘Enkele belangrijke aspecten van bestuurdersaansprakelijkheid ex art. 6:162 BW belicht’, NJB 2013/1344, afl. 22, p. 1440-1447.
Zet het volgende lemma boven de volledige verwijzing in de literatuurlijst: Stolp, NJB 2013/1344
Omdat het publicatienummer voldoende is voor identificatie, worden aflevering- en paginanummer in dit geval niet overgenomen in de verkorte verwijzing.1

Voorbeeld 3:

Verkort: Van Almelo, Adv.bl. 2013, afl. 5, p. 10.

Volledig: L. van Almelo, ‘Mediation nu ook in strafzaken’, Adv.bl. 2013, afl. 5, p. 10-11.
Zet het volgende lemma boven de volledige verwijzing in de literatuurlijst: Van Almelo, Adv.bl. 2013, afl. 5, p. 10-113

Voorbeeld 4 (bijdrage in een themanummer als boekbijdrage):

Verkort: Wibier 2016, p. 429.

Volledig: R.M. Wibier, ‘Big data en goederenrecht. Een analyse van de plaats van big data in ons goederenrecht’, in: S. van Gulijk e.a., Data en privaatrecht (WPNR 2016, afl. 7110, themanummer), Den Haag: Sdu 2016.
Zet het volgende lemma boven de volledige verwijzing in de literatuurlijst: Wibier 2016

Voorbeeld 5 (bijdrage in een themanummer als tijdschriftartikel):

Verkort: Wibier, WPNR 2016, p. 429.

Volledig: R.M. Wibier, ‘Big data en goederenrecht. Een analyse van de plaats van big data in ons goederenrecht’, WPNR 2016, afl. 7110 (themanummer Data en privaatrecht), p. 427-436.
Zet het volgende lemma boven de volledige verwijzing in de literatuurlijst: Wibier, WPNR 2016, p. 427-436

 


 1. Leidraad voor juridische auteurs, p. 41.
 2. Zie Literatuurlijst etc.
 3. Zie Literatuurlijst etc.

Voorbeelden elektronische tijdschriftartikelen

 • Verwijs bij elektronische tijdschriftartikelen zonder paginanummers naar paragrafen of tussenkopjes in de voetnoot.
   
 • Volgens de Leidraad (p. 48) moet in literatuurverwijzingen naar tijdschriftartikelen afleveringnummer en begin- en eindpagina vermeld worden. Die informatie is niet altijd beschikbaar bij elektronische artikelen. U kunt proberen deze gegevens te achterhalen via Data Juridica (onderdeel van Kluwer Navigator) of RUQuest. Lukt dit ook niet dan kunt u deze gegevens weglaten. Voor de vindbaarheid van het artikel zijn deze gegevens niet noodzakelijk, zeker als u de databank vermeldt waarin het artikel te vinden is.
   
 • In het geval dat het artikel geen publicatienummer heeft en de paginering niet te achterhalen is, gebruikt u de alternatieve manier van verwijzen voor de voetnoot (auteursachternaam en jaartal, zie p. 132 (bijlage B.2) van de Leidraad). Om toch consequent te verwijzen is het aan te raden om alle verwijzingen naar tijdschriftartikelen op de alternatieve manier te doen. Overleg dit eventueel met uw docent.

Verkort: Veenstra, Ondernemingsrecht 2013/108, par. 1 (online in Kluwer Navigator).
Verkort alternatief (indien publicatienummer of paginering niet te achterhalen is): Veenstra 2013, par. 1 (online in Kluwer Navigator).

Volledig: F. Veenstra, ‘Ineens was er… de enquêtebevoegdheid van de curator’,  Ondernemingsrecht 2013/108, afl. 15, p. 537-547 (online in Kluwer Navigator).
Indien aflevering en/of begin- en eindpagina onbekend zijn: F. Veenstra, ‘Ineens was er… de enquêtebevoegdheid van de curator’,  Ondernemingsrecht 2013/108 (online in  Kluwer Navigator).

 Toelichting

 • Het blauwe gedeelte is de extra service. Zie de Algemene opmerkingen bij 'Home'.
 • In onderstaand plaatje staan de plaatsen aangegeven waar u de informatie kunt vinden die u nodig heeft om correct te verwijzen.

Voorbeeld:

Verkort: Dusarduijn, MBB 2016, p. 266 (online in NDFR).
Verkort alternatief (indien publicatienummer of paginering niet te achterhalen is): Dusarduijn 2016, par. 2.4 (online in NDFR).

Volledig: S.M.H. Dusarduijn, ‘De proportionaliteitseis van art. 1 EP en de belading van een zwaluw’,  MBB 2016, afl. 7/8, p.  265-279 (online in NDFR).
Indien aflevering en/of begin- en eindpagina onbekend zijn: S.M.H. Dusarduijn, ‘De proportionaliteitseis van art. 1 EP en de belading van een zwaluw’,  MBB 2016, afl. 7/8 (online in NDFR).

 Toelichting

 • Het blauwe gedeelte is de extra service. Zie de Algemene opmerkingen bij 'Home'.
 • In onderstaand plaatje staan de plaatsen aangegeven waar u de informatie kunt vinden die u nodig heeft om correct te verwijzen.
  • In het tekstgedeelte 'Maandblad Belasting Beschouwingen 2016/07/08 is 07/08 geen publicatienummer maar het nummer van de aflevering (zie ook links in de inhoudsopgave)
  • Via de link 'PDF versie' kunt u het artikel in originele opmaak opvragen. Hier ziet u ook de paginanummers

Voorbeeld:

Verkort: Dijkstra & Drechsel, FTV 2016/24, par. 1 (online in OpMaat).
Verkort alternatief (indien publicatienummer of paginering niet te achterhalen is): Dijkstra & Drechsel 2016, par. 1 (online in OpMaat).

Volledig: C.M. Dijkstra & B.J.W. Drechsel, ‘De Hoge Raad en de belastingvrijstelling Koninklijk Huis (art. 40 Gw)’,  FTV 2016/24, afl. 5, p. 7-12 (online in OpMaat).
Indien aflevering en/of begin- en eindpagina onbekend zijn:
C.M. Dijkstra & B.J.W. Drechsel, ‘De Hoge Raad en de belastingvrijstelling Koninklijk Huis (art. 40 Gw)’,  FTV 2016/24 (online in OpMaat).

 Toelichting

 • Het blauwe gedeelte is de extra service. Zie de Algemene opmerkingen bij 'Home'.
 • In onderstaand plaatje staan de plaatsen aangegeven waar u de informatie kunt vinden die u nodig heeft om correct te verwijzen.