Skip to Main Content

Verwijzen volgens de Leidraad voor juridische auteurs 2019

Samenvatting van de Leidraad voor juridische auteurs met voorbeelden en een aanvulling over het verwijzen naar elektronische bronnen

Algemeen

De opbouw van de verkorte verwijzing bij rapporten en niet uitgegeven teksten is hetzelfde als bij boeken.

Ook de opbouw van de volledige verwijzing is hetzelfde als bij boeken. Een, tussen haakjes geplaatste, nadere aanduiding van de aard van de publicatie of de instantie ten behoeve van wie het rapport is geschreven kan dienstig zijn. Hetzelfde geldt voor de Kamerstukken waarmee het rapport is aangeboden en de vindplaats op internet, omdat dergelijke publicaties vaak niet in de handel zijn.1

 


 1. Leidraad voor juridische auteurs, p. 56.

Voorbeelden gedrukte rapporten, adviezen, scripties en niet uitgegeven teksten

Voorbeeld 1:

Verkort: Rapport Commissie-Davids 2010, p. 15.

Volledig: Rapport commissie van onderzoek besluitvorming Irak, bijlage bij Kamerstukken II 2009/10, 31847, nr. 14.

Voorbeeld 2:

Verkort: Berntsen 2015, p. 32.

Volledig: L.E. Berntsen, Agency of labour in a flexible pan-European labour market. A qualitative study of migrant practices and trade union strategies in the Netherlands (doctoraalscriptie Groningen), 2015.

Voorbeelden rapporten, adviezen, scripties en niet uitgegeven teksten via het internet

Algemene regels voor het verwijzen naar elektronische uitgaven1

 • Staat een bron op een betrouwbare site en is het makkelijk via een zoekmachine als Google te vinden, dan hoeft u geen website te vermelden achter de verwijzing
 • Is de publicatie lastig(er) te vinden met een zoekmachine voeg dan een website of een bepaalde pagina op een website toe. In de meeste gevallen volstaat een verwijzing naar de homepage.
 • Bij de vermelding van webadressen kan het vaste voorvoegsel 'http://' of 'https://' worden weggelaten.
 • Ook de vermelding 'www' kan worden weggelaten, tenzij het adres niet werkt zonder www.
 • Het webadres van een online bron start altijd met een kleine letter
 • Heeft een bron een webadres dat (zo goed als) gelijk is aan de naam van de bron (blog, website), dan is het niet nodig het webadres én de naam van de bron te noemen. De bron is dan de korte weergave van het webadres.
 • Voor filmpjes op YouTube geldt dat eerst de titel van het filmpje wordt genoemd, gevolgd door de naam van de beheerder van het YouTube-kanaal en 'YouTube' cursief, met daarna de (publicatie)datum.

Opties voor structuur van de verwijzing:

 • Verwijzing.
 • Verwijzing, webadres.

Wij raden het volgende aan:

 • vermeld altijd het webadres (d.w.z. de homepage)
 • vermeld altijd www (tenzij het webadres www er niet voor heeft staan)

De structuur van de verwijzing is dan altijd Verwijzing, webadres. Zo blijft de structuur van verwijzingen naar elektronische uitgaven op het internet consequent.
In de voorbeelden ziet u eerst de verwijzing volgens de Leidraad en daaronder onze uitwerking.

 Waarschuwing
In de opmaak van de structuur van de verwijzingen zoals op p. 32 vermeld, is het webadres cursief. In de voorbeelden op p. 33 is dit echter niet het geval. Wij raden aan de opmaak van de voorbeelden te gebruiken. Wat u echter ook kiest, wees in ieder geval consequent.

Via de tabbladen hierboven kunt u enkele voorbeelden bekijken.

 


 1. Leidraad voor juridische auteurs, p. 30-34.

Verkort: Went, Kremer & Knottnerus 2015.

Volledig: R. Went, M. Kremer & A. Knottnerus (red.), De robot de baas. De toekomst van werk in het tweede machinetijdperk (WRR-Verkenningen, deel 31), Amsterdam: Amsterdam University Press 2015.

Dit is volgens de Leidraad in principe voldoende omdat de publicatie goed via Google is te vinden. Wij raden aan om toch het webadres te vermelden. Dan wordt het:

R. Went, M. Kremer & A. Knottnerus (red.), De robot de baas. De toekomst van werk in het tweede machinetijdperk (WRR-Verkenningen, deel 31), Amsterdam: Amsterdam University Press 2015, www.wrr.nl.

 Tip
De plaats van uitgave en de uitgever kunt u achterhalen als u de publicatie download.

Verkort: Liedenbaum e.a. 2015, p. 13.

Volledig: C.M.B. Liedenbaum e.a., Focus in de opsporing. Een onderzoek naar de implementatie en uitvoering van de maatregelen uit het Programma Versterking Opsporing en Vervolging en het Programma Permanent Professioneel tegen de achtergrond van het voorkomen van tunnelvisie (Onderzoek en beleid, deel 314), Den Haag: Boom Lemma 2015.

Dit is volgens de Leidraad in principe voldoende omdat de publicatie goed via Google is te vinden. Wij raden aan om toch het webadres te vermelden. Dan wordt het:

C.M.B. Liedenbaum e.a., Focus in de opsporing. Een onderzoek naar de implementatie en uitvoering van de maatregelen uit het Programma Versterking Opsporing en Vervolging en het Programma Permanent Professioneel tegen de achtergrond van het voorkomen van tunnelvisie (Onderzoek en beleid, deel 314), Den Haag: Boom Lemma 2015, www.wodc.nl.

Verkort: Toekomst pensioenstelsel 2015, p. 19.

Volledig: Toekomst pensioenstelsel (SER-advies 15/01 van februari 2015 aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), Den Haag: SER 2015.

Dit is volgens de Leidraad in principe voldoende omdat de publicatie goed via Google is te vinden. Wij raden aan om toch het webadres te vermelden. Dan wordt het:

Toekomst pensioenstelsel (SER-advies 15/01 van februari 2015 aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), Den Haag: SER 2015, www.ser.nl.

 Tip
De gegevens om de verwijzing te kunnen maken, kunt u achterhalen als u de publicatie download.

 

Voorbeeld 1:

Verkort: Jansen 2016.

Volledig: M. Jansen, ‘Aansprakelijkheid voor tenuitvoerlegging later vernietigd vonnis’, Cassatieblog.nl 21 april 2016.

Omdat de titel van het blog en het webadres overeenkomen is het niet nodig het webadres te vermelden of aan te geven dat de publicatie online staat. Wij raden echter aan dit toch te doen om consequent te blijven. Dan wordt het:

M. Jansen, ‘Aansprakelijkheid voor tenuitvoerlegging later vernietigd vonnis’, Cassatieblog.nl 21 april 2016, cassatieblog.nl.

Voorbeeld 2:

Verkort: Spronken 2019.

Volledig: T. Spronken, ‘56 kinderen in IS-kampen’, NJBlog 9 december 2019, www.njb.nl.

Omdat de naam van het blog (iets) anders is dan het webadres, kan het nuttig zijn om een webadres toe te voegen stelt de Leidraad. Hiermee geeft u aan waar een artikel van het blog te vinden is en dat het een online publicatie betreft. Een verwijzing naar de homepage is afdoende.


 

Voor filmpjes op YouTube geldt dat, als ware het een artikel zonder auteur, eerst de titel van het filmpje wordt genoemd, gevolgd door de naam van de beheerder van het YouTube-kanaal en YouTube cursief, met daarna de (publicatie)datum.
Het is hierbij niet nodig om YouTube.com als bron te vermelden omdat YouTube altijd door .com wordt gevolgd.

Verkort: ‘HR Edamse bijstandsvrouw’ 2012.

Volledig: ‘HR Edamse bijstandsvrouw’ (RIB-J-070529, animatie),  Rechtenonline YouTube 11 december 2012.

Om consequent te blijven raden wij aan om toch www.youtube.com te vermelden. Dan wordt de volledige verwijzing als volgt:

‘HR Edamse bijstandsvrouw’ (RIB-J-070529, animatie),  Rechtenonline YouTube 11 december 2012, www.youtube.com.

 

Verkort: 'Wat is open access?', openaccess.nl.

 • Voor het verwijzen naar een website of naar een bepaalde pagina van een website, neemt u de naam van de website of de titel van de webpagina op, gevolgd door (zo kort mogelijk) het webadres van de homepage van de website. Wij raden aan om het volledige webadres op te nemen (inclusief www).
 • Wij adviseren u om dit soort verwijzingen alleen op te nemen in de voetnoot.
 • Zo wordt de verwijzing:

'Wat is open access?', www.openaccess.nl.