Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Verwijzen volgens de Leidraad voor juridische auteurs 2019

Samenvatting van de Leidraad voor juridische auteurs met voorbeelden en een aanvulling over het verwijzen naar elektronische bronnen

Voorbeeld van een verdrag met een citeertitel

Verkort Voluit
Art. 14 EVRM. Artikel 14 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

 

Voorbeeld van een verdrag zonder citeertitel

  • Artikel 3 van het Verdrag inzake de integratie van de beveiliging van het luchtruim tegen dreigingen die uitgaan van niet-militaire luchtvaartuigen (renegades), 's-Gravenhage 4 maart 2015 (Trb. 2015, 36).