Skip to Main Content

Verwijzen volgens de Leidraad voor juridische auteurs 2019

Samenvatting van de Leidraad voor juridische auteurs met voorbeelden en een aanvulling over het verwijzen naar elektronische bronnen

Voorbeeld van een verdrag met een citeertitel

Verkort Voluit
Art. 14 EVRM. Artikel 14 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

 

Voorbeeld van een verdrag zonder citeertitel

  • Artikel 3 van het Verdrag inzake de integratie van de beveiliging van het luchtruim tegen dreigingen die uitgaan van niet-militaire luchtvaartuigen (renegades), 's-Gravenhage 4 maart 2015 (Trb. 2015, 36).