Skip to Main Content

EndNote 20 Basiscursus

5.3 Veranderen van stijl

Een voordeel van het opmaken van bronvermeldingen in een tekst met EndNote, is dat het heel eenvoudig is een gekozen output style te vervangen door een andere.
Als u een manuscript gaat aanbieden aan een ander tijdschrift dan oorspronkelijk bedoeld en dit tijdschrift een andere stijl vereist, kan aanpassing van het manuscript heel gemakkelijk verlopen.

In het vorige onderdeel hebben we een tekst voorzien van bronvermeldingen volgens de APA 7th ed. stijl.
Dat is een van de bekendste Author/Date stijlen.
Er zijn ook veel stijlen die werken met nummers in de tekst en een genummerde referentielijst.
We zullen de tekst die in het vorige onderdeel was opgemaakt volgens APA 7th ed. stijl nu veranderen naar een tekst met een genummerde output style.
De tekst in de vorige paragraaf zag er opgemaakt volgens APA 7th ed. stijl, als volgt uit:

Impactfactoren van tijdschriften variëren van jaar tot jaar. Daarom is het niet goed om van één jaar uit te gaan; het is betrouwbaarder om de impactfactoren van een aantal jaren te gebruiken. Het is aangetoond dat reviewartikelen meer worden aangehaald dan onderzoeksartikelen (Moed & Van Leeuwen, 1995). Tijdschriften met meer reviewartikelen kunnen dan ook makkelijker een hoge impactfactor halen dan tijdschriften waarin veel onderzoeksartikelen verschijnen.

Recent is discussie ontstaan over het gebruik van impactfactoren van tijdschriften bij onderzoeksbeoordeling vanwege het feit dat nieuwe publicatievormen ontstaan in het Internettijdperk (Moed, 2006; Zhao, 2005).

REFERENTIES

Moed, H. F. (2006). New developments in citation analysis and research evaluation. Information Services & Use, 26(1), 135-137. https://doi.org/10.1007/s00005-009-0001-5

Moed, H. F., & Van Leeuwen, T. N. (1995). Improving the accuracy of Institute for Scientific Information's journal impact factors. Journal of the American Society for Information Science, 46(6), 461-467. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4571(199507)46:6<461::AID-ASI5>3.0.CO;2-G

Zhao, D. Z. (2005). Challenges of scholarly publications on the Web to the evaluation of science: A comparison of author visibility on the Web and in print journals. Information Processing & Management, 41(6), 1403-1418. https://doi.org/10.1016/j.ipm.2005.03.013

We gaan de bronvermeldingen in deze tekst nu regelen volgens de genummerde output style Vancouver.
Daarvoor gaan we als volgt te werk.

We gaan naar het opgemaakte Word-document dat hierboven is weergegeven.
Daar kiezen we in het venster

voor de style Vancouver:

De bronvermelding is nu opgemaakt volgens de output style Vancouver.
Mocht dit niet het geval zijn, klik dan op

Impactfactoren van tijdschriften variëren van jaar tot jaar. Daarom is het niet goed om van één jaar uit te gaan; het is betrouwbaarder om de impactfactoren van een aantal jaren te gebruiken. Het is aangetoond dat reviewartikelen meer worden aangehaald dan onderzoeksartikelen (1). Tijdschriften met meer reviewartikelen kunnen dan ook makkelijker een hoge impactfactor halen dan tijdschriften waarin veel onderzoeksartikelen verschijnen.

Recent is discussie ontstaan over het gebruik van impactfactoren van tijdschriften bij onderzoeksbeoordeling vanwege het feit dat nieuwe publicatievormen ontstaan in het Internettijdperk (2, 3).

REFERENTIES

1.          Moed HF, Van Leeuwen TN. Improving the accuracy of Institute for Scientific Information's journal impact factors. J Am Soc Inf Sci. 1995 Jul;46(6):461-7.

2.          Moed HF. New developments in citation analysis and research evaluation. Information Services & Use. 2006;26(1):135-7.

3.         Zhao DZ. Challenges of scholarly publications on the Web to the evaluation of science: A comparison of author visibility on the Web and in print journals. Inf Process Manage. 2005 Dec;41(6):1403-18.

Sommige stijlen werken met voetnoten.
EndNote kan daar ook mee omgaan, maar de situatie is een beetje ingewikkelder.
In zo'n geval maakt u voetnoten in uw tekstverwerker. Via EndNote kunt u een referentie in de voetnoot toevoegen.
Hiervoor kunt u bijvoorbeeld in EndNote de voetnootstijl Chicago 17th Footnote gebruiken.