Skip to Main Content

EndNote 20 Basiscursus

5.2 Referenties opnemen in de tekst

Wat is een output style?
Een output style is een stukje EndNote-software waarmee bron vermelden in teksten geregeld wordt. Met het EndNote-programma worden enkele honderden output styles meegeleverd. Daaronder bevinden zich bekende zoals APA, MLA, Vancouver, Chicago, maar ook output styles specifiek voor één bepaald tijdschrift.
Bijvoorbeeld:
Bij verwijzen volgens de normen van de APA wordt gebruik gemaakt van de Author/Date methode in de tekst, bijv. "... (Zhao, 2002)" en volledige vermelding van bronnen in een referentielijst aan het einde van de tekst. De EndNote output style APA 7th regelt beide zaken.

We zullen nu een tekst voorzien van referenties opgemaakt volgens de APA 7th ed. stijl.

Als eerste openen we een Word document.
Daarin kiezen we een output style in het venster in de menubalk van Word:

Daar klikken we op het pijltje en we selecteren uit de lijst APA 7th.
Deze volgt de zevende editie van het Publication Manual van de American Psychological Association (APA):

In de volgende tekst gaan we nu op twee plaatsen referenties toevoegen.

Impactfactoren van tijdschriften variëren van jaar tot jaar. Daarom is het niet goed om van één jaar uit te gaan; het is betrouwbaarder om de impactfactoren van een aantal jaren te gebruiken. Het is aangetoond dat reviewartikelen meer worden aangehaald dan onderzoeksartikelen. Tijdschriften met meer reviewartikelen kunnen dan ook makkelijker een hoge impactfactor halen dan tijdschriften waarin veel onderzoeksartikelen verschijnen.

Recent is discussie ontstaan over het gebruik van impactfactoren van tijdschriften bij onderzoeksbeoordeling vanwege het feit dat nieuwe publicatievormen ontstaan in het Internettijdperk.

De eerste referentie voegen we toe aan het einde van de derde zin van de tekst.
Daar zetten we voor de punt en na een spatie de cursor neer. We zoeken deze referentie in EndNote op via de knop in Word:


Klikken in het bovenste deel van deze knop levert een scherm op waarmee we in de EndNote library kunnen zoeken.
We willen een referentie van Moed en Van Leeuwen uit 1995 invoegen en zoeken daarom op Moed.
In onderstaand scherm is dat gebeurd.

Er zijn twee referenties waarin Moed voorkomt. De tweede moeten we hebben.
Die laten we oplichten en we klikken op Insert onder aan het zoekscherm. Deze referentie wordt aan het document toegevoegd.
Dat ziet er nu als volgt uit:

Impactfactoren van tijdschriften variëren van jaar tot jaar. Daarom is het niet goed om van één jaar uit te gaan; het is betrouwbaarder om de impactfactoren van een aantal jaren te gebruiken. Het is aangetoond dat reviewartikelen meer worden aangehaald dan onderzoeksartikelen (Moed & Van Leeuwen, 1995). Tijdschriften met meer reviewartikelen kunnen dan ook makkelijker een hoge impactfactor halen dan tijdschriften waarin veel onderzoeksartikelen verschijnen.

Recent is discussie ontstaan over het gebruik van impactfactoren van tijdschriften bij onderzoeksbeoordeling vanwege het feit dat nieuwe publicatievormen ontstaan in het Internettijdperk.

REFERENTIES

Moed, H. F., & Van Leeuwen, T. N. (1995). Improving the accuracy of Institute for Scientific Information's journal impact factors. Journal of the American Society for Information Science, 46(6), 461-467. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4571(199507)46:6<461::AID-ASI5>3.0.CO;2-G

Aan het einde van de laatste zin van deze tekst zullen we nu nog twee referenties toevoegen.
Dat doen we via een alternatieve weg:
eerst selecteren we in EndNote twee referenties en die halen we vervolgens binnen in het Word-document.

Als eerste gaan we naar EndNote via de knop

Daarbinnen selecteren we twee referenties via klikken en tegelijkertijd indrukken van de CTRL-toets.
We kiezen een referentie van Moed uit 2006 en een referentie van Zhao uit 2005. Zie onderstaand scherm:

Via de toetscombinatie Alt+1 of via Tools - CWYW gaan we terug naar Word.
Daar gebruiken we de Insert Selected Citation(s) onder de knop Insert Citation om de referenties toe te voegen.

 
Het document ziet er daarna als volgt uit:

Impactfactoren van tijdschriften variëren van jaar tot jaar. Daarom is het niet goed om van één jaar uit te gaan; het is betrouwbaarder om de impactfactoren van een aantal jaren te gebruiken. Het is aangetoond dat reviewartikelen meer worden aangehaald dan onderzoeksartikelen (Moed & Van Leeuwen, 1995). Tijdschriften met meer reviewartikelen kunnen dan ook makkelijker een hoge impactfactor halen dan tijdschriften waarin veel onderzoeksartikelen verschijnen.

Recent is discussie ontstaan over het gebruik van impactfactoren van tijdschriften bij onderzoeksbeoordeling vanwege het feit dat nieuwe publicatievormen ontstaan in het Internettijdperk (Moed, 2006; Zhao, 2005).

REFERENTIES

Moed, H. F. (2006). New developments in citation analysis and research evaluation. Information Services & Use, 26(1), 135-137. https://doi.org/10.1007/s00005-009-0001-5

Moed, H. F., & Van Leeuwen, T. N. (1995). Improving the accuracy of Institute for Scientific Information's journal impact factors. Journal of the American Society for Information Science, 46(6), 461-467. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4571(199507)46:6<461::AID-ASI5>3.0.CO;2-G

Zhao, D. Z. (2005). Challenges of scholarly publications on the Web to the evaluation of science: A comparison of author visibility on the Web and in print journals. Information Processing & Management, 41(6), 1403-1418. https://doi.org/10.1016/j.ipm.2005.03.013

 

Er is nog een alternatieve manier om referenties toe te voegen in teksten. 
Ga met de cursor op de plek in de tekst staan waar een referentie moet worden opgenomen en klik op
Selecteer referentie(s) en klik op