Skip to Main Content

EndNote 20 Basiscursus

2. Een library aanmaken / openen

EndNote start u op via het icoon op start menu of desktop:

U kunt nu een nieuwe library aanmaken of een bestaande openen. Dit kan via File (linksboven in het scherm).

Als u een nieuwe aanmaakt, kiest u een directory op uw PC en geeft u de naam op die de library moet krijgen.

Meer over libraries:

  • Een EndNote database met literatuurreferenties heet "library".
  • U kunt meer dan één library aanmaken en gebruiken, maar meestal is dit niet handig. Neem bij voorkeur alle referenties in één library op. Daarbinnen kunt u groepen aanmaken of kenmerken toevoegen aan referenties.
  • U kunt instellen dat EndNote direct bij opstarten een bepaalde library opent. Dat gaat via Edit - Preferences - Libraries.
  • Een library is gewoon een file op uw PC. De extensie is .enl (endnote library).
  • Een back-up maken (liefst op een andere schijf) is nodig. Dit kan op een gemakkelijke manier via File - Save a copy.
  • Bij een EndNote library wordt automatisch een .DATA directory aangemaakt voor files die met de library samenhangen.
    Als u een back-up maakt van de library via Windows, moet u óók deze .DATA directory kopiëren.