Skip to Main Content

EndNote 20 Basiscursus

3.1 Term lists (tijdschriftnamen, auteursnamen, trefwoorden)

Voor we aan de slag gaan in een EndNote Library, is het goed even stil te staan bij Term Lists.
Vooral voor tijdschriftnamen is het belangrijk deze direct bij het begin goed in te stellen in een library.

Default is EndNote zo ingesteld dat ingevoerde auteurs, tijdschriftnamen en trefwoorden in lijsten worden bijgehouden.
Dit helpt bij het consistent houden van de referenties in een library.
Bij het intypen van nieuwe auteursnamen, tijdschriftnamen en trefwoorden worden ook suggesties gegeven als enkele letters zijn ingetikt.
Deze opties kunt u eventueel uitzetten via Edit - Preferences - Term Lists. We raden dat echter niet aan.

Term lists worden bijgehouden per afzonderlijke EndNote library. Ze zijn niet globaal over libraries heen toepasbaar.

Voor tijdschriftnamen worden er term lists meegeleverd met het EndNote programma.
We raden aan deze direct, wanneer u voor het eerst met een library gaat werken, over te nemen in de library.
U heeft daar later waarschijnlijk veel profijt van. Deze meegeleverde lijsten bevatten zowel de volledige tijdschriftnamen als de standaard afkortingen.
Standaard afkortingen worden in sommige bibliografische stijlen (output styles) gebruikt, bijvoorbeeld in de Vancouver style.
Via de style kan geregeld worden welke vorm van de tijdschriftnaam wordt uitgevoerd in de referenties.

De meegeleverde tijdschriftnamen neemt u als volgt op in een library:
  • Open uw library
  • Kies in het menu: Library
  • Define Term Lists
  • Klik op het tabje "Lists"
  • Journals
  • Import List
  • Kies een lijst. De lijsten staan bij ...\program files\EndNote 20\Terms Lists.
    U kunt lijsten kiezen voor verschillende wetenschapsgebieden, bijvoorbeeld Anthropology, Chemical, Humanities en Medical.

U kunt zo een of meerdere lijsten importeren in uw library.