Skip to Main Content

EndNote 20 Basiscursus

5.4 Tekst toevoegen aan een bronvermelding in de tekst

Voor het toevoegen van tekst aan bronvermeldingen in de tekst zijn er speciale voorzieningen.
Deze gelden alleen voor Author/Date styles zoals de APA 7th ed. stijl.
Het gaat om zaken als toevoegen van een tekst zoals zie ook, maar ook om het toevoegen van paginanummers.

Het is essentieel dit soort wijzigingen niet direct in Word aan te brengen, maar via de hieronder geschetste weg.
Wijzigingen die direct in Word worden aangebracht, zijn bij een nieuwe opstart van het document weer verdwenen.

In een tekst opgemaakt volgens een Author/Date stijl kunt u in de bronvermeldingen in de tekst wijzigingen aanbrengen door in Word de bronvermelding in de tekst te selecteren en vervolgens te klikken op


U krijgt dan onderstaand scherm:

Wilt u tekst toevoegen voorafgaand aan een bronvermelding, selecteer dan de vermelding waarbij u dat wilt doen.
Typ vervolgens achter Prefix (onderin): zie ook
Typ ook een spatie achter zie ook. Klik op OK.
In onderstaande tekst is op deze manier aan de eerste bronvermelding "zie ook " toegevoegd:

Impactfactoren van tijdschriften variëren van jaar tot jaar. Daarom is het niet goed om van één jaar uit te gaan; het is betrouwbaarder om de impactfactoren van een aantal jaren te gebruiken. Het is aangetoond dat reviewartikelen meer worden aangehaald dan onderzoeksartikelen (zie ook Moed & Van Leeuwen, 1995). Tijdschriften met meer reviewartikelen kunnen dan ook makkelijker een hoge impactfactor halen dan tijdschriften waarin veel onderzoeksartikelen verschijnen.

Recent is discussie ontstaan over het gebruik van impactfactoren van tijdschriften bij onderzoeksbeoordeling vanwege het feit dat nieuwe publicatievormen ontstaan in het Internettijdperk (Moed, 2006; Zhao, 2005).

REFERENTIES

Moed, H. F. (2006). New developments in citation analysis and research evaluation. Information Services & Use, 26(1), 135-137. https://doi.org/10.1007/s00005-009-0001-5

Moed, H. F., & Van Leeuwen, T. N. (1995). Improving the accuracy of Institute for Scientific Information's journal impact factors. Journal of the American Society for Information Science, 46(6), 461-467. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4571(199507)46:6<461::AID-ASI5>3.0.CO;2-G

Zhao, D. Z. (2005). Challenges of scholarly publications on the Web to the evaluation of science: A comparison of author visibility on the Web and in print journals. Information Processing & Management, 41(6), 1403-1418. https://doi.org/10.1016/j.ipm.2005.03.013

Paginanummers kunt u toevoegen door deze op te geven achter Pages.
U zet daar alleen het paginanummer (bijv. 11), niet p. en dergelijke.
In onderstaande tekst, opgemaakt volgens de APA 7th ed. stijl, zijn op deze manier aan de laatste twee bronvermeldingen pagina's toegevoegd.
Achter Pages is getypt 136 respectievelijk 1405-1406.

Impactfactoren van tijdschriften variëren van jaar tot jaar. Daarom is het niet goed om van één jaar uit te gaan; het is betrouwbaarder om de impactfactoren van een aantal jaren te gebruiken. Het is aangetoond dat reviewartikelen meer worden aangehaald dan onderzoeksartikelen (zie ook Moed & Van Leeuwen, 1995). Tijdschriften met meer reviewartikelen kunnen dan ook makkelijker een hoge impactfactor halen dan tijdschriften waarin veel onderzoeksartikelen verschijnen.

Recent is discussie ontstaan over het gebruik van impactfactoren van tijdschriften bij onderzoeksbeoordeling vanwege het feit dat nieuwe publicatievormen ontstaan in het Internettijdperk (Moed, 2006, p. 136; Zhao, 2005, pp. 1405-1406).

REFERENTIES

Moed, H. F. (2006). New developments in citation analysis and research evaluation. Information Services & Use, 26(1), 135-137. https://doi.org/10.1007/s00005-009-0001-5

Moed, H. F., & Van Leeuwen, T. N. (1995). Improving the accuracy of Institute for Scientific Information's journal impact factors. Journal of the American Society for Information Science, 46(6), 461-467. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4571(199507)46:6<461::AID-ASI5>3.0.CO;2-G

Zhao, D. Z. (2005). Challenges of scholarly publications on the Web to the evaluation of science: A comparison of author visibility on the Web and in print journals. Information Processing & Management, 41(6), 1403-1418. https://doi.org/10.1016/j.ipm.2005.03.013

Bovenstaande manier van pagina's toevoegen werkt niet bij alle stijlen.
Als deze manier niet werkt, maak dan gebruik van Suffix om pagina's toe te voegen.
Hierbij moet u wél precies typen wat er moet komen te staan in de tekst, bijvoorbeeld: [komma][spatie]p. 136