Skip to Main Content

EndNote 20 Basiscursus

Oefening 3

Oefening 3: Connecting met PubMed

U kunt deze oefening maken na onderdeel 3.5


PubMed is een veelgebruikt systeem voor het zoeken naar tijdschriftartikelen op het gebied van de medische wetenschappen.
Het systeem is vrij toegankelijk. We benaderen het via de connection file die met EndNote wordt meegeleverd.

  1. Start EndNote op en maak een nieuwe library aan.
  2. Gebruik in EndNote onder Online Search de connection file PubMed (NLM) om verbinding te leggen met PubMed (of benader PubMed (NLM) via Tools - Online Search).
  3. Zoek referenties over verpleeghuizen in Nederland (in de invulregel invullen: nursing homes netherlands).
  4. Neem de eerste 100 getoonde referenties over in de nieuw aangemaakte library.


Feedback
Bekijk uw library: zijn de referenties hierin goed overgenomen; welke velden zijn gevuld; kloppen de reference types bij de referenties?