Skip to Main Content

EndNote 20 Basiscursus

3.4 Importeren van referenties met een filter

Wat is een filter?
Een filter is een stukje software dat referenties die vanuit een bibliografisch zoeksysteem in een bestand op de eigen PC zijn opgeslagen, converteert naar referenties in een EndNote library.

Het bestand met referenties moet een gewone tekstfile zijn (.txt) en de referenties moeten onderverdeeld zijn in velden, bijvoorbeeld als volgt:
TI: When I write my masterpiece: Thoughts on what makes a paper interesting.
PY: 2006
AU: Barley, Stephen R
SO: Academy of Management Journal. Vol 49(1) Feb 2006, 16-20.

Voor ieder bibliografisch zoeksysteem (bijv. PsycINFO, Medline) is er een aparte filter.
Vaak worden de zoeksystemen ook op verschillende platforms aangeboden, bijvoorbeeld Medline van OvidSP, Medline van CSA.
Ook hier zijn aparte filters nodig.

Er worden honderden filters meegeleverd met het EndNote-programma. Ontbreekt er een filter dan kunt u deze vinden op de website van EndNote. Deze filters kunt u voor gebruik in EndNote overnemen door ze vanuit deze webpagina op te slaan in de directory:
...\program files\EndNote 20\Filters\

De procedure van het overnemen van referenties via filters verloopt dan als volgt:

Voer een zoekactie uit in een bibliografisch zoeksysteem (bijv. PsycINFO, Medline) en bewaar de resultaten op uw PC in een .txt-bestand.

Start EndNote en maak een library aan of kies een bestaande library.

Kies voor File - Import - File. U krijgt dan onderstaand scherm:

Via "Choose" zoekt en kiest u de file waarin u de referenties uit het zoeksysteem heeft opgeslagen.

Bij de "Import Option" kiest u het filter dat u nodig heeft.
Als u het niet direct in het uitklapmenu ziet staan, klikt u daarin op "Other Filters" waarmee u een overzicht krijgt van alle beschikbare filters.

Selecteer de filter die u wilt gebruiken en klik op "Choose".

Kies bij "Duplicates" (zie import scherm hieronder) eventueel voor "Import into Duplicates Library" (kiezen voor Import all kan ook).

Kies bij "Text Translation" voor "Unicode (UTF-8)". Meestal is dit de beste optie, want bij dit uitwisselingsformaat blijven tekens en symbolen behouden, zoals bijv. diacrieten.

Uw import scherm ziet er dan min of meer als volgt uit:


Klik op de knop "Import" en de referenties worden overgenomen.

Meer over importeren met filters
Na import zijn de geïmporteerde referenties apart zichtbaar als selectie. U kunt alle referenties in uw library zichtbaar maken via All References aan de linkerkant.

Geen enkel filter werkt perfect. Check daarom de geïmporteerde referenties, die direct na importeren apart staan, en breng zonodig verbeteringen aan. U kunt op dat moment ook een kenmerk geven aan de geïmporteerde selectie zodat u deze later nog makkelijk terug kunt vinden, als er iets niet goed mee is.