Skip to Main Content

EndNote 20 Basiscursus

1. Inleiding

Met EndNote kunt u:

  • Een database ("library") van literatuurreferenties onderhouden.
  • Referenties uit bibliografische zoeksystemen overnemen, referenties creëren door PDF's te importeren of referenties zelf invoeren.
  • PDF's en andere documenten koppelen aan de referenties en PDF's annoteren.
  • In eigen teksten bronvermeldingen (in de tekst en de referentielijst) invoeren vanuit EndNote en deze laten opmaken volgens bibliografische stijlen, zoals Vancouver, Chicago, MLA, APA etc.
  • Libraries synchroniseren en (groepen) delen met anderen.

Hoe kunt u de software verkrijgen?
De Radboud Universiteit heeft een licentie voor haar medewerkers en studenten voor gebruik op RU-beheerde werkplekken. Medewerkers met een RU-werkplek (desktop of laptop) kunnen direct vanuit het Software Center EndNote zelfstandig installeren (Windows Start » Alle Programma’s » Software Center).

Extra mogelijkheid:

  • FNWI-studenten: zij kunnen EndNote downloaden vanaf de install-site van C&CZ als ze op de campus zijn of VPN-verbinding hebben.
  • Radboudumc-medewerkers: EndNote kan worden aangevraagd via de ICT servicedesk, om te installeren op het RadboudUMC account. Mochten zij het programma graag op de eigen laptop willen hebben, dan is het installatieprogramma terug te vinden op de W-netwerkschijf (W:\Servicedesk\Software) of kan het op een usb-stick gezet worden bij het Medewerkersplein, route 528.

EndNote is beschikbaar voor Windows en MacIntosh.
In deze basiscursus wordt Versie 20 voor Windows behandeld.

In deze basiscursus gebruiken we de menu-opties boven in het programma.

Veelgebruikte commando's zijn ook via een toolbar beschikbaar.