Skip to Main Content

EndNote 20 Basiscursus

5.6 Kenmerken van Word-documenten opgemaakt met EndNote

In Word-documenten waarin referenties zijn opgenomen vanuit EndNote worden veldcodes gebruikt bij de referenties in de tekst en in de referentielijst.
U kunt dit ook zien aan de grijze weergave in de tekst in Word.

U kunt met andere mensen die ook over EndNote beschikken samen aan eenzelfde manuscript werken.
Het is niet noodzakelijk dat iedereen daarbij over dezelfde library beschikt. Zij kunnen vanuit hun eigen libraries ook weer referenties toevoegen. In Word zijn gegevens vanuit verschillende EndNote libraries vastgehouden. 
Het is bij samenwerken wel noodzakelijk om over dezelfde versie van het EndNote-programma te beschikken.

Als u zelf op verschillende computers aan eenzelfde manuscript werkt, is het het beste als u naast uw Word-bestand ook uw EndNote library heen en weer kopieert tussen de verschillende computers.
Op die manier is er altijd een verband tussen het Word-document en dezelfde library.
Per se noodzakelijk is dit niet: u kunt ook gebruik maken van de informatie die in het Word-bestand bewaard blijft over referenties, maar het is wel beter dit zo te doen.

Als u een manuscript wilt opsturen naar een uitgever, is het aan te raden de veldcodes te verwijderen uit het Word-document.
In de EndNote toolbar in Word is daar een speciaal knopje voor aanwezig. Hieronder wordt deze procedure beschreven.

Klik op de

en kies daarbinnen Convert to Plain Text.
Er verschijnt een waarschuwing: het originele document met de veldcodes blijft behouden en na klikken op OK maakt u een nieuw Word-document zonder de veldcodes.
Gebruik daarvoor een nieuwe naam en zorg dat het originele document met de veldcodes bewaard blijft (het blijft open gedurende deze actie)!

Oefening 4

Oefening 4: EndNote gebruiken bij de tekst in Word

U kunt deze oefening maken na onderdeel 5.6


Voor deze oefening heeft u een bestaande EndNote library nodig (bijv. die u net gemaakt heeft bij de vorige oefening).
Het EndNote-programma moet geïnstalleerd zijn op uw PC.

 1. Open Word.
 2. Typ een korte tekst of kopieer een tekst.
 3. Voeg enkele referenties toe uit uw EndNote library op sommige plaatsen in de tekst.
 4. Zorg dat de referenties worden opgemaakt met de Vancouver output style.
 5. Verander de output style naar APA 7th.
 6. Voeg een paginanummer toe aan een van de referenties in de tekst.

 

Feedback

 • Is het gelukt om de Vancouver style toe te passen op de tekst? Vancouver style heeft nummers in de tekst en een genummerde referentielijst.
 • Is het gelukt om de APA 7th style te selecteren met de opmaak van auteursnamen en jaar in de tekst en een alfabetische referentielijst?
 • Is het gelukt om een paginanummer toe te voegen aan een bron in de tekst in APA 7th style?
  Deed u dat direct in Word (dat is niet correct) of via
   (dit is de correcte manier).