Skip to Main Content

EndNote 20 Basiscursus

3.3 Direct uit een zoeksysteem exporteren naar EndNote

Wat is "direct export"?
In sommige zoeksystemen is het mogelijk het zoekresultaat direct te exporteren naar EndNote via een commando in dat zoeksysteem. Via het commando wordt EndNote opgestart en vervolgens kunt u een EndNote library kiezen waarin u het resultaat wilt overnemen.
In veel zoeksystemen (bijvoorbeeld Web of Science, PubMed, Embase, PsycINFO) werkt dit prima. Als dat zo is, dan is het ook de gemakkelijkste manier om referenties over te nemen. Mocht deze mogelijkheid vanuit een zoeksysteem minder goed verlopen, dan kunt u daaruit referenties overnemen via het importeren van een file of verbinding leggen via een connection file (zie de onderdelen 3.4 en 3.5).

We laten de directe exportmogelijkheid zien voor het Web of Science en PubMed.

Web of Science
Een link naar Web of Science treft u aan op de homepage van de Universiteitsbibliotheek.

U kunt hierin een zoekactie uitvoeren. Een scherm met resultaten ziet er ongeveer als volgt uit:

Boven aan dit scherm ziet u staan: "Export". Klap hier het menu open en kies voor EndNote Desktop:

U kunt hier opgeven welke records u wilt overnemen. U kunt ook opgeven welke velden u wilt overnemen.
Het is dan meestal verstandig te kiezen voor record content "Author, Title, Source, Abstract" or "Full Record" (maar niet aan te vinken "Full Record and Cited References"):

Als u daarna klikt u op "Export", start EndNote op en de gegevens worden erin overgenomen.
Het kan ook zijn er een file wordt gedownload naar uw computer.
Open dan deze file, waardoor het overnemen van gegevens begint.

Na de overname zijn de nieuwe referenties apart zichtbaar als selectie.U kunt alle referenties in uw library zichtbaar maken via All References linksboven.

Als u eerst in het Web of Science referenties wilt markeren, kan dat door vinkjes te zetten in de hokjes ervóór.
Via "Add to marked list" kunt u deze bewaren. Via  links op het scherm kunt u dan de geselecteerde records exporteren naar EndNote. 
 

 

PubMed
Ook in PubMed werkt de direct export naar EndNote goed.

A. Eén of enkele referenties exporteren

 • Bekijk de gevonden artikelen in Pubmed en exporteer relevante referenties (één voor één) via de optie 'Cite' die bij elk artikel staat. 
  Klik vervolgens op 'Download .nbib'. Klik op 'Openen' onder in de browser (of dubbelklik op het bestand), en de referenties worden direct overgenomen in EndNote.
 • Het is ook mogelijk om relevante artikelen uit de resultatenlijst te selecteren en te verzamelen op het Clipboard.
  Via Send to (naast Email onder de zoekbalk in PubMed) > Citation Manager.
  De artikelen op het Clipboard kunnen dan in één keer naar EndNote worden geëxporteerd via 'Send to > Citation Manager' (zie optie B).

B. Alle gevonden referenties in één keer exporteren

 • Klik op Send to (onder de zoekbalk) > Citation Manager
 • Selection: bepaal of je alle resultaten wil downloaden (All results) of alleen de referenties die je hebt geselecteerd (Selection). Het is mogelijk om maximaal 10.000 referenties in één keer te downloaden.
 • Klik op 'Create File'. Het .nbib bestand wordt nu gedownload.
 • Klik op 'Openen' onder in de browser, en de referenties worden direct overgenomen in EndNote.

Oefening 2

Oefening 2: Directe uitvoer uit het Web of Science

U kunt deze oefening maken na onderdeel 3.3


Deze oefening kunt u alleen doen als u toegang heeft tot het Web of Science (op de campus; thuis kunnen studenten en medewerkers van de RU en Radboudumc inloggen).
Verder moet het EndNote-programma beschikbaar zijn op uw PC.

 1. Start het Web of Science op (u treft dit aan op de website van de UB).
 2. Zoek in het Web of Science met de woorden nursing homes netherlands of op een eigen onderwerp.
 3. Bij de zoekresultaten ziet u bovenaan staan:
 4. Open het uitklapmenu en kies voor EndNote Desktop.
  Kies voor "All records on page" en voor "Full record".
 5. Na klikken op "Export" kunt u de referenties laten overnemen in uw library.
  Het kan ook zijn dat een file op uw pc wordt gezet en u daarop moet klikken om de referenties te laten overnemen.

 

Feedback
Bekijk uw library: zijn de referenties hierin goed overgenomen; welke velden zijn gevuld; kloppen de reference types bij de referenties?