Skip to Main Content

EndNote 20 Basiscursus

5. EndNote gebruiken in tekstverwerkingsprogramma's

Dit hoofdstuk behandelt de volgende onderwerpen:

5.1 EndNote in de tekstverwerker
5.2 Referenties opnemen in de tekst
5.3 Veranderen van stijl
5.4 Tekst toevoegen aan een bronvermelding in de tekst
5.5 Auteursnamen in de lopende tekst gebruiken
5.6 Kenmerken van Word-documenten opgemaakt met EndNote