Skip to Main Content

EndNote 20 Basiscursus

3.6 Kopiëren van referenties tussen libraries

In EndNote kunt u makkelijk referenties van de ene naar de andere library kopiëren.
Hiervoor opent u twee libraries via File - Open.
Vervolgens kunt u het beste beide libraries onder elkaar laten tonen via Window - Show all windows stacked.
Uw scherm ziet er dan ongeveer als volgt uit:



U kunt nu referenties selecteren in de ene library (erop klikken, om er meerdere te selecteren klikken met gebruik van Shift- of CTRL-toets).
Deze kunt u dan naar de andere library slepen.

U kunt ook via File - Import - File een library laten overnemen in een andere. U opent dan de library waarin u de gegevens wilt verzamelen.
Bij Import Option kiest u voor "EndNote Library" en bij Import File zet u de EndNote library (.enl) waaruit u de gegevens wilt overnemen. Gekoppelde PDF's worden dan ook overgenomen.