Skip to Main Content

EndNote 20 Basiscursus

5.5 Auteursnamen in de lopende tekst gebruiken

Bij stijlen die gebruik maken van Author/Date bronvermeldingen kan het voorkomen, dat u de auteursna(a)m(en) niet altijd samen met het jaar tussen haakjes wilt hebben, maar deel uit wilt laten maken van de lopende tekst, in zinnen zoals:

Moed en Van Leeuwen (1995) hebben aangetoond dat ....

Ook dit kunt u regelen via

We zullen dit doen in de eerder gegeven tekst in de volgende verwijzing daarin:

Het is aangetoond dat reviewartikelen meer worden aangehaald dan onderzoeksartikelen (Moed & Van Leeuwen, 1995).

Deze gaan we op een andere manier opmaken.
Hiervoor vervangen we de tekst in de zin hierboven door onderstaande zin, waarin de bronvermelding nog op dezelfde manier uit EndNote afkomstig is.

Moed en Van Leeuwen (Moed & Van Leeuwen, 1995) hebben aangetoond dat .... 

Uit deze bronvermelding tussen haakjes laten we nu de auteursnamen verdwijnen via

Klik daarvoor op het blokje Default bij Formatting

en kies in het menu voor Exclude Author. Klik daarna op OK. De tekst wordt dan:

Moed en Van Leeuwen (1995) hebben aangetoond dat ....

Ook hier geldt dat u dit soort wijzigingen op bovenstaande manier moet aanbrengen via

Als u dit direct in de tekst gaat doen, gaan de veranderingen verloren.