Skip to Main Content

EndNote 20 Basiscursus

5.1 EndNote in de tekstverwerker

Welke tekstverwerkers?
De Windows-versie van EndNote 20 werkt volledig samen met Microsoft Word 2010, 2013, 2016, 2019 en Office 365, de MacIntosh-versie met Microsoft 2016, 2019, Office 365 en Apple Pages. In deze tekstverwerkers kunt u gebruik maken van de Cite While You Write functionaliteit die in dit hoofdstuk aan bod komt.
 

Uiteindelijk is EndNote bedoeld om te assisteren bij het maken van manuscripten.
EndNote vergemakkelijkt daar het vermelden van bronnen aanzienlijk.
Het zorgt er ook voor dat gemakkelijk geswitcht kan worden van de ene bibliografische stijl (bijvoorbeeld APA, MLA, Vancouver) naar een andere.

Bij de installatie van EndNote nestelt het progamma zich in uw tekstverwerker. Er verschijnt een tab EndNote 20 in Word:

Als u daarop klikt verschijnt de volgende balk met commando's:

Als u in Word met de muis over een icon gaat, staat in tekst aangegeven waar de knop voor dient.