Skip to Main Content

EndNote 20 Basiscursus

4.4 Tekst in referenties wijzigen

U kunt tekst in referenties vervangen door een referentie te selecteren en in het rechterscherm op Edit te klikken.
Gebruik de knop Save om de wijzigingen op te slaan.

EndNote kent echter nog twee andere manieren om tekst in referenties te wijzigen. Hierbij werkt u in meerdere referenties tegelijkertijd.

Allereerst is er de mogelijkheid om tekst in alle referenties of een selectie van referenties te vervangen.
Dit gaat via Library - Find and Replace. U krijgt dan onderstaand scherm.

Hierin kunt u aangeven in welk veld u tekst wilt vervangen (bijv. Author).
U kunt er ook voor kiezen de tekst in alle velden te vervangen (Any Field).
Vervolgens geeft u op welke tekst waardoor vervangen moet worden.

U kunt ook in één actie de inhoud van een veld in alle referenties (of een selectie referenties) veranderen.
Dit gaat via Library - Change/Move/Copy Fields.
Hier kunt u tekst toevoegen aan het begin of einde van een veld, de hele veldinhoud door iets nieuws vervangen of een veld leegmaken. Bij deze manier verschijnt onderstaand scherm.

Het kan handig zijn gebruik te maken van deze optie als u bijvoorbeeld na importeren van een reeks referenties een selectie apart heeft staan. Deze selectie kunt u een bepaald kenmerk meegeven (afkomstig uit ....; of een onderwerp dat voor de gehele selectie geldt).

Via het tabje Move/Copy Fields in bovenstaand scherm kunt u de inhoud van een veld naar een ander veld kopiëren. U kunt daarbij kiezen of u de oorspronkelijke veldinhoud wilt handhaven of niet.