Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Juridische bronvermeldingen begrijpen: Wet- en regelgeving

module over het vinden van bronnen op basis van een verwijzing met oefeningen

Algemeen

Naar wetten en besluiten wordt op verschillende manieren verwezen:

 • Bij verwijzing naar een regeling met citeertitel of daarmee vergelijkbare aanduiding wordt geen melding gemaakt van de publicatie waarin de regeling is gepubliceerd.
 • Als een regeling niet met een citeertitel kan worden aangeduid, wordt de totstandkomingsdatum vermeld, alsmede het blad waarin de regeling is gepubliceerd met jaar en nummer.

Hieronder worden voorbeelden gegeven en eventueel aan de hand daarvan de onderdelen in de verwijzingen benoemd.

Regeling met citeertitel

Naar regelingen met een citeertitel kan voluit of verkort verwezen worden.

Voorbeelden voluit:

 • artikel 10, derde lid, van de Grondwet
 • artikel 162 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek

Voorbeelden verkort:

 • art. 10 lid 3 Gw
 • art. 6:162 BW

 

Regeling zonder citeertitel

Voorbeeld:
Besluit van 11 november 2013, houdende milieukwaliteitseisen voor externe veiligheid in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen over transportroutes (Stb. 2013, 465).

Onderdelen:

 • inhoudelijke aanduiding van de regeling: Besluit (...) houdende milieukwaliteitseisen voor externe veiligheid in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen over transportroutes
 • totstandkomingsdatum: 11 november 2013
 • blad van publicatie: Stb.
 • jaar: 2013
 • nummer: 465

Voorbeeld (korter):

Min. reg. van 10 april 2015 (Stcrt. 2015, 10345).

Onderdelen:

 • aanduiding regeling: Min. reg.
 • totstandkomingsdatum: 10 april 2015
 • blad van publicatie: Stcrt.
 • jaar: 2015
 • nummer: 10345