Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Juridische bronvermeldingen begrijpen: Rechtspraak

module over het vinden van bronnen op basis van een verwijzing met oefeningen

Algemeen

HamerBronvermeldingen naar rechtspraak kunnen bestaan uit verwijzingen naar Nederlandse, Europese, internationale en buitenlandse rechtspraak. Wij beperken ons tot verwijzingen naar:

 • Nederlandse uitspraken
 • jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie
 • jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens

Hieronder worden aan de hand van voorbeelden de onderdelen in de verwijzingen naar rechtspraak benoemd.

Nederlandse Rechtspraak

Voorbeeld:
Rb. Utrecht 30 mei 2011, ECLI:NL:RBUTR:2011:BR1243.

Onderdelen:

 • rechtsprekende instantie: Rb. Utrecht
 • datum uitspraak: 30 mei 2011
 • ECLI: ECLI:NL:RBUTR:2011:BR1243

Daarnaast kunnen extra gegevens vermeld zijn, zoals:

 • vindplaatsen in tijdschriften, bijvoorbeeld:
  NJ 2015/139 (139 is het publicatienummer, d.w.z. het nummer van de uitspraak in de NJ van 2015)
  A&V 2000, afl. 3/4, p. 82-86
 • annotaties (commentaren van juristen op de uitspraak), bijvoorbeeld:
  m.nt. P.H.P.H.M.C. van Kempen
 • de naam van de advocaat-generaal, bijvoorbeeld:
  (concl. A-G W.H. Vellinga)
 • een specifieke rechtsoverweging (r.o.) of paragraaf (par.), bijvoorbeeld:
  r.o. 2.3.2

Voorbeeld:
HR 4 november 2014, ECLI:NL:HR:2014:3113 (concl. A-G W.H. Vellinga), r.o. 2.3.2, NJ 2015/139, m.nt. P.H.P.H.M.C. van Kempen.

Jurisprudentie van het Hof van Justitie EU

Voorbeeld:
HvJ EG 27 november 1991, C-4/91, ECLI:EU:C:1991:448, Jur. 1991, p. I-5627 (Bleis).

Onderdelen:

 • rechtsprekende instantie: HvJ EG
  • in plaats van de vermelding EG komt ook EU voor
  • als rechtsprekende instantie kan ook voorkomen:
   • Gerecht
   • GvEA (Gerecht van eerste aanleg)
   • GvA (Gerecht voor ambtenarenzaken)
 • datum uitspraak: 27 november 1991
 • zaaknummer: C-4/91
 • ECLI: ECLI:EU:C:1991:448
 • bron waarin de uitspraak gepubliceerd is: Jur. ( Jurisprudentie van het Hof van Justitie)
 • jaar van publicatie: 1991
 • pagina: p. I-5627
 • roepnaam: (Bleis)

Jurisprudentie van het EHRM

Voorbeelden:

 • met ECLI
  EHRM 28 september 2010, ECLI:CE:ECHR:2010:0928JUD003706006 (J.M./Verenigd Koninkrijk).
 • met zaaknummer
  EHRM 28 september 2010, 37060/06 (J.M./Verenigd Koninkrijk).


Onderdelen:

 • rechtsprekende instantie: EHRM
 • datum uitspraak: 28 september 2010
 • ECLI: ECLI:CE:ECHR:2010:0928JUD003706006
  of
 • zaaknummer: 37060/06
 • roepnaam: (J.M./Verenigd Koninkrijk)

Daarnaast kunnen extra gegevens vermeld zijn, zoals:

 • vindplaatsen in tijdschriften, bijvoorbeeld:
  EHRC 2010/140
 • annotaties (commentaren van juristen op de uitspraak), bijvoorbeeld:
  m.nt. J.H. Gerards

Voorbeelden:

 • EHRM 28 september 2010, ECLI:CE:ECHR:2010:0928JUD003706006EHRC 2010/140, m.nt. J.H. Gerards (J.M./Verenigd Koninkrijk).
 • EHRM 28 september 2010, 37060/06, EHRC 2010/140, m.nt. J.H. Gerards (J.M./Verenigd Koninkrijk).