Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Juridische bronvermeldingen begrijpen: Literatuur

module over het vinden van bronnen op basis van een verwijzing met oefeningen

Algemeen

Bronvermeldingen naar literatuur kunnen onder andere bestaan uit:

 • verwijzingen naar boeken
 • verwijzingen naar bijdragen in boeken
 • verwijzingen naar artikelen in tijdschriften

Met behulp van het schema hiernaast kun je snel bepalen of je te maken hebt met een verwijzing naar een boek, een bijdrage in een boek of een tijdschriftartikel.

Hieronder worden aan de hand van voorbeelden de onderdelen in de verwijzingen naar boeken, bijdragen in boeken en tijdschriftartikelen benoemd.

 

Wil je weten of je de diverse literatuurverwijzingen kunt herkennen, probeer dan eens deze oefening.

Boek

Voorbeeld:
J.A. Kinderman, Huur van bedrijfsruimten, Zutphen: Paris 2014.

Onderdelen:

 • auteur: J.A. Kinderman
 • titel: Huur van bedrijfsruimten
 • plaats van uitgave: Zutphen
 • uitgever: Paris
 • jaar van uitgave: 2014

Bijdrage in een boek

Voorbeeld:
G. Spong, ‘Art. 420bis Sr: kleine wasjes, grote wasjes, in de wasmasjien’, in: S. Franken & T. Kelder (red.), Sporen in het strafrecht. Liber amicorum Jan Sjöcrona, Deventer: Kluwer 2014, p. 303-310.

Onderdelen:

 • auteur van de bijdrage: G. Spong
 • titel van de bijdrage: Art. 420bis Sr: kleine wasjes, grote wasjes, in de wasmasjien
 • auteurs/redacteuren van het boek: S. Franken & T. Kelder
 • titel van het boek: Sporen in het strafrecht. Liber amicorum Jan Sjöcrona
 • plaats van uitgave: Deventer
 • uitgever: Kluwer
 • jaar van uitgave: 2014
 • begin- en eindpagina van de bijdrage: p. 303-310

Artikel in een tijdschrift

Voorbeeld:
H. Donner & B.J. van Ettekoven, ‘Digitaal procederen bij de bestuursrechter’, NTB 2015/2, afl. 1, p. 4-13.

Onderdelen:

 • auteurs van het artikel: H. Donner & B.J. van Ettekoven
 • titel van het artikel: Digitaal procederen bij de bestuursrechter
 • titel van het tijdschrift: NTB (deze wordt vaak afgekort)
 • jaar van uitgave: 2015
 • publicatienummer: 2 (dit is het nummer van het artikel)
 • afleveringnummer: afl. 1
 • begin- en eindpagina van het artikel: p. 4-13