Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Juridische bronvermeldingen begrijpen: Nederlandse rechtspraak

module over het vinden van bronnen op basis van een verwijzing met oefeningen

Algemeen

De opbouw van een verwijzing naar een Nederlandse uitspraak is als volgt:
Instantie1 datum, ECLI + eventueel, publicatiebron jaar/publicatienummer óf jaar, pagina's.
Voorbeelden:
HR 4 november 2014, ECLI:NL:HR:2014:3113, NJ 2015/139.

Tips

 • Staat er in de verwijzing geen publicatiebron ga dan naar Rechtspraak.nl.
 • De naam van de publicatiebron wordt vaak afgekort. De afkorting kun je bijvoorbeeld opzoeken in een afkortingenlijst of in de Tijdschriftenlijst Bibliotheek Rechtsgeleerdheid. In de Tijdschriftenlijst kun je tevens opzoeken of een publicatiebron beschikbaar is, op papier en/of digitaal.

Let op

 • i.p.v. ECLI kom je ook LJN tegen2
 • oude uitspraken hebben geen ECLI
 • bij ongepubliceerde uitspraken wordt het zaaknummer vermeld i.p.v. het ECLI
 • verder kunnen in de verwijzing nog eventuele annotaties, rechtsoverwegingen of de naam van de advocaat-generaal aangegeven staan.

Hieronder wordt uitgelegd hoe je op basis van een verwijzing kunt zoeken naar uitspraken in de diverse databanken.

 


 1. De instantie wordt vaak afgekort en gevolgd door een plaatsnaam (tenzij de instantie uniek is) en eventueel een verbijzondering van de instantie (bijvoorbeeld: pres., vzr., kamer of locatie)
 2. De ECLI (European Case Law Identifier) is een Europese standaard voor het uniek nummeren van rechterlijke uitspraken. Tot 28 juni 2013 hebben veel uitspraken die in Nederland zijn gepubliceerd een Landelijk JurisprudentieNummer (LJN) gekregen. Bij de omzetting naar ECLI is dit LJN opgenomen in het laatste (nummer)deel van ECLI.

Zoeken naar Nederlandse jurisprudentie

Rechtspraak.nl is de site van de rechtspraak in Nederland. Je kunt hier uitspraken vinden vanaf 1999.
Staat in een verwijzing naast het ECLI (of LJN) geen andere publicatiebron, dan is de uitspraak meestal alleen te vinden via Rechtspraak.nl.

Via het zoekscherm kun je zoeken met ECLI (of LJN). Klik je op Uitgebreid uitspraken zoeken dan kun je een datum en/of een instantie opgeven. Tevens kun je kiezen om te zoeken in gepubliceerde of in alle uitspraken.

Hieronder zie je een afbeelding van het uitgebreide zoekscherm voor jurisprudentie.

 

Oefening
Probeer in Rechtspraak.nl eens de volgende uitspraak te vinden
Hof Arnhem-Leeuwarden 9 april 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:2577.

Klik hier voor een mogelijke uitwerking

Rechtsorde is een zoekmachine, waarmee databanken als rechtspraak.nl, Kluwer Navigator en OpMaat tegelijkertijd doorzocht kunnen worden.
In het algemene zoekveld is het mogelijk om te zoeken met de vindplaats in tijdschriften (bijvoorbeeld NJ 2014/321) en ECLI.
Kies je links van het zoekveld voor jurisprudentie en vervolgens rechts voor uitgebreid zoeken dan krijg je extra zoekvelden te zien als zaaknummer, ECLI/LJN, en datum uitspraak. Door onder de zoekvelden op Voorspecificaties te klikken, krijg je nog meer keuzemogelijkheden waaronder Bronnen en Instanties.

Hieronder zie je een afbeelding van het uitgebreide zoekscherm voor jurisprudentie.

Waarschuwing
Niet alle uitspraken zijn digitaal beschikbaar. Zeker bij oudere uitspraken zul je papieren bronnen moeten raadplegen. Zie hiervoor het tabblad Papieren uitgaven.

 

Oefening
Probeer in Rechtsorde eens de volgende uitspraak te vinden:1
HR 7 april 2009, ECLI:NL:HR:2006:AU6934, RvdW 2006/369; NJ 2006/244; JA 2006/83 m.nt. W.H. van Boom.

Klik hier voor mogelijke uitwerkingen


 1. Bevind je je buiten de campus?
 • Klik op WO en HBO hier inloggen
 • Selecteer Radboud University
 • Login met je RU-inloggegevens

In Kluwer Navigator is jurisprudentie te vinden die gepubliceerd is in (jurisprudentie)tijdschriften van Wolters Kluwer. Raadpleeg de Tijdschriftenlijst Bibliotheek Rechtsgeleerdheid om na te gaan of, en zo ja, vanaf wanneer een tijdschrift in Kluwer Navigator beschikbaar is.

Je kunt op de homepage zoeken met de vindplaats in tijdschriften (bijvoorbeeld NJ 2014/321) of ECLI.
Klik je op zoekfilter Uitgebreid zoeken dan kun je bij Soort informatie aangeven dat je zoekt naar jurisprudentie en heb je de zoekvelden Vindplaats en ECLI ter beschikking.

Hieronder zie je een afbeelding van het uitgebreide zoekscherm.

 

Oefening
Probeer in Kluwer Navigator eens de volgende uitspraak te vinden:1
HR 26 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1431, NJ 2014/62 m.nt. N. Keijzer.

Klik hier voor mogelijke uitwerkingen


 1. Bevind je je buiten de campus?
 • Klik op Login voor WO / HBO
 • Selecteer Radboud University
 • Login met je RU-inloggegevens

In OpMaat is jurisprudentie te vinden die gepubliceerd is in (jurisprudentie)tijdschriften van Sdu. Raadpleeg de Tijdschriftenlijst Bibliotheek Rechtsgeleerdheid om na te gaan of, en zo ja, vanaf wanneer een tijdschrift in OpMaat beschikbaar is.

Je kunt o.a. zoeken met ECLI/LJN, instantie en uitspraakdatum. Je kunt een specifieke bron selecteren door bij Bron op het pijltje rechts van het zoekveld te klikken en vervolgens de gewenste titel aan te klikken.

Wil je met de vindplaats (d.w.z. publicatiebron jaar/publicatienummer) zoeken dan kun je deze intypen tussen dubbele aanhalingstekens in de algemene zoekbalk. Voorbeeld: "jor 2013/22". Eventueel kun je bij het scherm Uitgebreid zoeken een vinkje zetten bij Jurisprudentie.

Hieronder zie je een afbeelding van de zoekvelden bij Jurisprudentie.

 

Oefening
Probeer in OpMaat eens de volgende uitspraak te vinden:1
RvS 2 oktober 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1376, JB 2013/221 m.nt. G. Overkleeft-Verburg.

 

Klik hier voor mogelijke uitwerkingen


 1. Bevind je je buiten de campus?
 • Selecteer Radboud University
 • Login met je RU-inloggegevens

Niet alle jurisprudentie is digitaal beschikbaar. Vooral oudere uitspraken zijn alleen op papier te raadplegen. Via RUQuest of de Tijdschriftenlijst Bibliotheek Rechtsgeleerdheid kun je nagaan welke tijdschriften in Nijmegen aanwezig zijn.