Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Juridische bronvermeldingen begrijpen: Regeling zonder citeertitel

module over het vinden van bronnen op basis van een verwijzing met oefeningen

Algemeen

De opbouw van een verwijzing naar regelingen zonder citeertitel is als volgt:
Inhoudelijke aanduiding van de regeling (niet altijd!) totstandkomingsdatum, (blad van publicatie jaar, nummer).
Voorbeeld:
Besluit van 11 november 2013, houdende milieukwaliteitseisen voor externe veiligheid in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen over transportroutes (Stb. 2013, 465).

Tip
Meestal zal het blad van publicatie zijn:

 • Stb. = Staatsblad (van het Koninkrijk der Nederlanden)
 • Stcrt. = (Nederlands(ch)e) Staatscourant

Hieronder wordt uitgelegd hoe je op basis van deze gegevens kunt zoeken naar wet- en regelgeving in de diverse databanken.

Zoeken naar regelingen zonder een citeertitel

Wet- en regelgeving wordt gepubliceerd in het Staatsblad of de Staatscourant. Is een regeling zonder citeertitel voor 1 januari 1995 gepubliceerd dan kun je deze opzoeken in de papieren uitgaven van het Staatsblad en de Staatscourant. Deze zijn te vinden in de benedenverdieping van de Bibliotheek Rechtsgeleerdheid bij de tijdschriften (alfabetisch op titel).

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden        1816 - 2008
Nederlandse Staatscourant 1967 - 1985
Staatscourant 1985 - nr. 10 2000
Nederlandse Staatscourant nr. 11 2000 - nr. 168 2001
Staatscourant nr. 169 2001 - nr. 118 2009

 

 

 

 

Toelichting
Oudere uitgaven van de Nederlandse Staatscourant staan in het Magazijn van de CB.

Regelingen die vanaf 1 januari 1995 zijn gepubliceerd, zijn ook digitaal beschikbaar (zie de tabbladen OpMaat en Overheid.nl). Per 1 juli 2009 (met de inwerkingtreding van de Wet elektronische bekendmaking (Stb. 2008, 551)) geschiedt officiële bekendmaking in het Staatsblad of Staatscourant langs elektronische weg door plaatsing van de bekendmaking op www.officielebekendmakingen.nl.

 

In OpMaat kun je zoeken op blad van publicatie, als de publicatie is verschenen na 1 januari 1995. Voor oudere uitgaven zie het tabblad 'Papieren uitgaven'. Kies voor Uitgebreid zoeken en vink vervolgens Officiële publicaties aan. Nu kun je zoeken op basis van jaar en het nummer van het Staatsblad of de Staatscourant.

 1. Vink bij zoek in de juiste bron aan, bijvoorbeeld Staatsblad
 2. Vul bij (Vergader)jaar het jaar van publicatie in
 3. Vul bij Dossier- of publicatienummer het nummer van de publicatie in

Tip
Via het tabblad Informatie zie je links naar de bijbehorende wet- en regelgeving.

Hieronder zie je een afbeelding van de zoekvelden bij Officiële publicaties in OpMaat.

Oefening
Probeer in OpMaat eens de volgende regeling te vinden:1
Wet van 26 november 2014 tot wijziging van de Telecommunicatiewet en de Mediawet 2008 omtrent verplichtingen voor aanbieders van programmadiensten (Stb. 2014, 480).

Klik hier voor een mogelijke uitwerking


 1. Bevind je je buiten de campus?
 • Selecteer Radboud University
 • Login met je RU-inloggegevens

In Overheid.nl is er een speciaal zoekscherm voor officiële bekendmakingen. Via dit scherm is het vrij eenvoudig om op basis van de publicatiebron de gewenste regeling te vinden. Voor Overheid.nl geldt, net als voor OpMaat, dat het blad na 1 januari 1995 moet zijn uitgegeven. Voor oudere uitgaven zie het tabblad 'Papieren uitgaven'.

 1. Ga naar het kopje Documentsoort en gedetailleerde gegevens en selecteer het blad waarin de regeling is gepubliceerd.
 2. Je krijgt nu een speciaal zoekscherm.
 3. Vul bij Jaargang het jaar van publicatie in.
 4. Vul bij Nummer het nummer van het blad in.

Hieronder staat een afbeelding van het zoekscherm Officiële bekendmakingen.