Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Juridische bronvermeldingen begrijpen: Bijdragen in een boek

module over het vinden van bronnen op basis van een verwijzing met oefeningen

Algemeen

Je herkent een literatuurverwijzing naar een bijdrage in een boek doordat er twee keer (een) auteur(s) en/of redacteur(en) en twee keer een titel in vermeld staan, namelijk:

  1. de auteur(s) en titel van de bijdrage
  2. de auteur(s) / redacteur(en) en titel van het boek waar de bijdrage in staat. De titel van het boek is cursief.

De opbouw is als volgt:
Auteur(s) bijdrage, ‘Titel bijdrage', in: Auteur(s)/Redacteur(en) boek, Titel boek, Plaats van uitgave: Uitgever jaar, p. begin-eind.
Voorbeeld:
G. Spong, ‘Art. 420bis Sr: kleine wasjes, grote wasjes, in de wasmasjien’, in: S. Franken & T. Kelder (red.), Sporen in het strafrecht. Liber amicorum Jan Sjöcrona, Deventer: Kluwer 2014, p. 303-310.

Er zijn verschillende manieren om een bijdrage te vinden. Hieronder wordt dit uitgelegd.

Zoeken naar bijdragen

Je kunt met de achternaam van de auteur(s) / redacteur(en) en/of woorden uit de titel van het boek in RUQuest opzoeken of, en zo ja waar, het boek in de bibliotheek te vinden is.
Let op
Je kunt dus niet zoeken met de achternaam van de auteur en/of woorden uit de titel van de bijdrage.

Is een boek aanwezig in de collectie van de RU, dan zie je bij de titel staan In bezit van: Radboud University.

Belangrijk
Je krijgt slechts één editie te zien! Dit is doorgaans niet de meest recente editie. Klik op de titel van het boek en open de optie Edities en materiaalsoorten verkennen om te zien welke edities we bij de RU hebben. Of zet in de linker zijbalk onder Zoekhulpen de optie Groepeer edities die bij elkaar horen uit.

 

Oefening
Probeer onderstaande publicatie eens in RUQuest te vinden:1
W. van de Wetering, ’Bijzonder (on)geschikt’, in: M. van der Heiden e.a. (red.), Co & co.: Liber amicorum, aangeboden aan Dr. J.W. van Zundert, Deventer: Kluwer 2013, p. 255-260.

RUQuest, easy search all-in-one
 

Klik hier voor mogelijke uitwerkingen


  1. Bevind je je buiten de campus?
  • Dan log je in via SURFconext
  • Selecteer Radboud University
  • Login met je RU-inloggegevens

Bundels, en dus de bijdragen daarin, kunnen ook digitaal beschikbaar zijn. De digitale uitgaven zijn niet altijd via RUQuest te vinden. 
Het is verstandig om ook te zoeken in Rechtsorde. Dit is een zoekmachine die full-text zoekt naar boeken waar de bibliotheek een abonnement op heeft.

 

Oefening
Probeer eens het boek te vinden waarin de onderstaande bijdrage is opgenomen (dat kan via onderstaand scherm):
G.K. Fibbe, 'OESO en Europese Commissie op oorlogspad tegen hybride structuren', in: A.C.G.A.C. de Graaf, S.J.C. Hemels & J.C.M. van Sonderen (red.), 'k Moet eerlijk zeggen. Vriendenbundel aangeboden aan Henk van Arendonk ter gelegenheid van zijn afscheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam op 24 mei 2013, Den Haag: Sdu Uitgevers 2013, p. 55-66.

Steeds meer publicaties worden gratis online beschikbaar gesteld. Deze zijn te vinden via een zoekmachine als Google Scholar.1 Je kunt in dat geval zoeken met achternaam van de auteur(s) en/of titel van de bijdrage.
Tip
Het is handig de titel tussen dubbele aanhalingstekens te zetten ("titel bijdrage").

 

Oefening
Probeer de volgende bijdrage maar eens via Google Scholar te vinden (dit kan in de zoekbalk hieronder):
Y.E. Schuurmans & W.J.M. Voermans, ‘Artikel 8:2 Awb: weg ermee!’, in: T. Barkhuysen, W. den Ouden & J.E.M. Polak (red.), Bestuursrecht harmoniseren: 15 jaar Awb, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2010, p. 809-831.

Google Scholar Search

Klik hier voor een mogelijke uitwerking


  1. In Google Scholar vind je specifiek verwijzingen naar wetenschappelijke publicaties op allerlei vakgebieden en in allerlei vormen.