Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Juridische bronvermeldingen begrijpen: Aanhangsels (Kamervragen)

module over het vinden van bronnen op basis van een verwijzing met oefeningen

Algemeen

De opbouw van een verwijzing naar Aanhangsels is als volgt:
Aanhangsel Handelingen + aanduiding Kamer parlementair jaar, 'nr.' nummer.
Voorbeeld:
Aanhangsel Handelingen II 2014/15, nr. 1241.

Hieronder wordt uitgelegd hoe je op basis van een verwijzing kunt zoeken naar Aanhangsels in de diverse databanken.

Zoeken naar Aanhangsels

In Overheid.nl zijn Aanhangsels digitaal beschikbaar vanaf 1 januari 1995. Er is een speciaal zoekscherm voor parlementaire documenten. Via dit scherm is het eenvoudig om op basis van het parlementaire jaar en nummer van de vraag het gewenste Aanhangsel te vinden.

  1. Vul bij Vergaderjaar het parlementaire jaar in als volgt jjjj-jjjj 
  2. Vul bij Aanhangselnummer het nummer in voor de vragen met de daarop gegeven antwoorden.
  3. Eventueel vul je bij Vraagnummer het nummer voor de vraag/vragen zelf.
  4. Eventueel kun je ook de naam van de vraagsteller opgeven bij Indiener.

Zie onderstaande afbeelding waarin er wordt gezocht naar:
Aanhangsel Handelingen II 2014/15, nr. 1672. Dit is een Kamervraag met het daarop gegeven antwoord.

In Overheid.nl zijn Aanhangsels digitaal beschikbaar van 1814/15 t/m 1994. Je kunt  onder het kopje Documentsoort en gedetailleerde gegevens aanvinken dat je naar Kamervragen (Aanhangsels) wilt zoeken. Je krijgt vervolgens een aantal specifieke zoekvelden te zien.

Hieronder zie je een afbeelding van de zoekvelden bij Kamervragen (Aanhangsels).

 

Oefening
Probeer in Overheid.nl eens het volgende Aanhangsel te vinden:
Aanhangsel Handelingen II 1978/79, nr. 1840. (Vragen van het lid Van Thijn (PvdA) over de uitvoering van gevolgtrekkingen van de Commissie van Drie over de z.g. Lockheed-affaire (ingezonden 6 september 1979).

Klik hier voor een mogelijke uitwerking

In OpMaat zijn Kamervragen digitaal beschikbaar vanaf 1 januari 1995. Kies voor Uitgebreid zoeken en vink vervolgens Officiële publicaties aan. Nu kun je zoeken op basis van parlementair jaar en nummer.

  1. Vul bij (Vergader)jaar het parlementaire jaar in als volgt jjjj-jjjj.
  2. Vink bij Publicatiesoort Kamervragen 1e en 2e Kamer aan.
  3. Vul bij Dossier- of Publicatienummer het nummer van de vraag in.

Hieronder zie je een afbeelding van de zoekvelden bij Officiële publicaties in OpMaat.

Oefening
Probeer in OpMaat eens het volgende Aanhangsel te vinden:1
Aanhangsel Handelingen II 2013/14, nr. 1742. (Vragen van het lid Gesthuizen (SP) over het bericht dat Nederlandse websites massaal privacywetgeving schenden door het ongevraagd plaatsen van tracking cookies)

Klik hier voor een mogelijke uitwerking


  1. Bevind je je buiten de campus?
  • Selecteer Radboud University
  • Login met je RU-inloggegevens