Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Juridische bronvermeldingen begrijpen: Verdragen

module over het vinden van bronnen op basis van een verwijzing met oefeningen

Algemeen

Naar verdragen wordt op verschillende manieren verwezen:

  • Bij verwijzing naar een verdrag met citeertitel of daarmee vergelijkbare aanduiding wordt geen melding gemaakt van de publicatie waarin het verdrag is gepubliceerd.
  • Als een verdrag niet met een citeertitel kan worden aangeduid, wordt de plaats en datum van totstandkoming vermeld, alsmede het Tractatenblad waarin het verdrag is gepubliceerd met jaar en nummer.

Hieronder worden voorbeelden gegeven en eventueel aan de hand daarvan de onderdelen in de verwijzingen benoemd.

Verdrag met citeertitel

Naar verdragen met een citeertitel kan voluit of verkort verwezen worden.

Voorbeeld voluit:
artikel 2 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens

Voorbeeld verkort:
art. 2 EVRM

 

Verdrag zonder citeertitel

Voorbeeld:
Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko, Rabat 14 februari 1972 (Trb. 1972, 34).

Onderdelen:

  • inhoudelijke aanduiding van verdrag: Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko
  • plaats van totstandkoming: Rabat
  • totstandkomingsdatum: 14 februari 1972
  • blad van publicatie: Trb.
  • jaar: 1972
  • nummer: 34