Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Juridische bronvermeldingen begrijpen: Jurisprudentie HvJ

module over het vinden van bronnen op basis van een verwijzing met oefeningen

Algemeen

De opbouw van een verwijzing naar een uitspraak van het Hof van Justitie is als volgt:
Instantie datum, zaaknummer, ECLI + eventueel, publicatiebron jaar/publicatienummer óf jaar, pagina('s) (roepnaam).
Voorbeeld:
HvJ EG 27 november 1991, C-4/91, ECLI:EU:C:1991:448, Jur. 1991, p. I-5627 (Bleis).

Tip
De naam van de publicatiebron wordt vaak afgekort. De afkorting kun je bijvoorbeeld opzoeken in een afkortingenlijst of in de Tijdschriftenlijst Bibliotheek Rechtsgeleerdheid.

Toelichting

Het ECLI-nummer1 is geleidelijk ingevoerd in het eerste halfjaar 2014. In uitgaven voor die tijd zal geen ECLI vermeld staan in de verwijzing.

Hieronder wordt uitgelegd hoe je op basis van een verwijzing kunt zoeken naar uitspraken in de diverse databanken.

 


 1. De ECLI (European Case Law Identifier) is een Europese standaard voor het uniek nummeren van rechterlijke uitspraken en is geleidelijk ingevoerd in het eerste halfjaar 2014.

Zoeken naar jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie

CURIA is de officiële website van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Via het eenvoudige zoekscherm kun je zoeken op instantie, zaaknummer, partijnaam en datum. Er is ook nog een scherm voor geavanceerd zoeken, maar dit is niet echt nodig als je zoekt op basis van een verwijzing.

 

Oefening
Probeer in CURIA eens de volgende uitspraak te vinden:
HvJ EU 19 december 2012, C-452/11 P, ECLI:EU:C:2012:829 (Heineken Nederland en Heineken/Commissie).

Klik hier voor een mogelijke uitwerking

EUR-Lex is de site die toegang geeft tot het recht van de Europese Unie, waaronder de jurisprudentie. Je vindt hier uitspraken vanaf 1954.
Je kunt op de homepage zoeken met het zaaknummer door:

 • bij Jaar het jaartal in te vullen (het getal achter de / voorafgegaan door 19 of 20)
 • bij Nummer het getal voor de / in te vullen
 • tot slot Zaak bij het Hof van Justitie aan te vinken

Zie de afbeelding hieronder

Er is ook een zoekscherm voor uitgebreid zoeken beschikbaar met meer mogelijkheden.

 

Oefening
Probeer in EUR-Lex eens de volgende uitspraak te vinden
HvJ EU 22 oktober 2014, C‑252/13, ECLI:EU:C:2014:2312 (Commissie/Nederland).

Klik hier voor een mogelijke uitwerking

Rechtsorde is een zoekmachine waarmee allerlei databanken, waaronder CURIA en EUR-Lex, tegelijkertijd doorzocht kunnen worden.
Het makkelijkste is om in het algemeen zoekveld te zoeken met het zaaknummer.

Hieronder zie je een afbeelding van het beginscherm van Rechtsorde met de zoekbalk voor eenvoudig zoeken.

Tip
Soms worden uitspraken van het Hof van Justitie ook gepubliceerd in Nederlandse (jurisprudentie)tijdschriften. Als deze digitaal beschikbaar zijn via een databank die door Rechtsorde wordt doorzocht, dan vind je ze ook. Je kunt behalve met zaaknummer ook zoeken met de vindplaats van de uitspraak in het tijdschrift, bijvoorbeeld AB 2013/139.

 

Oefening
Probeer in Rechtsorde eens de volgende uitspraak te vinden:1
HvJ 14 maart 2013, C-420/11, ECLI:EU:C:2013:166 (Jutta Leth/Republik Osterreich).

Klik hier voor een mogelijke uitwerking


 1. Bevind je je buiten de campus?
 • Klik op WO en HBO hier inloggen
 • Selecteer Radboud University
 • Login met je RU-inloggegevens

De algemene Jurisprudentie (jurisprudentie van het Hof en het Gerecht) en de Jurisprudentie ambtenarenzaken zijn op papier gepubliceerd tot en met respectievelijk 2011 en 2009. Voor die periode is enkel de papieren versie de officiële publicatie.

Met ingang van 1 januari 2012 (algemene Jurisprudentie) en 1 januari 2010 (Jurisprudentie ambtenarenzaken), wordt de Jurisprudentie uitsluitend digitaal gepubliceerd op de site van EUR-Lex.

De volgende papieren uitgaven zijn in de Bibliotheek Rechtsgeleerdheid te vinden bij de EDC-tijdschriften (benedenverdieping).

 • Jurisprudentie van het Hof van Justitie (Jur): 1954/55 - 1989
 • Jurisprudentie van het Hof van Justitie en van het Gerecht van Eerste Aanleg : Dl.1 Hof van Justitie (Jur. I): 1990 - 2008
 • Jurisprudentie van het Hof van Justitie en van het Gerecht van Eerste Aanleg : Dl. 2 Gerecht van Eerste Aanleg (Jur. II): 1990 - 2008
 • Jurisprudentie Ambtenarenrecht (JurAmbt.): 1994 - 1997 ; 1998 [inc.] ; 1999 - 2006