Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Juridische bronvermeldingen begrijpen: Parlementaire documenten

module over het vinden van bronnen op basis van een verwijzing met oefeningen

Algemeen

Bronvermeldingen naar parlementaire stukken kunnen bestaan uit verwijzingen naar:

 • Kamerstukken: de schriftelijk uitgewisselde stukken tussen regering en parlement
 • Handelingen: woordelijke verslagen van alles wat er in de vergaderingen is besproken
 • Aanhangsels: schriftelijk gestelde vragen van kamerleden en de bijbehorende antwoorden van de minister of staatssecretaris

Hieronder worden aan de hand van voorbeelden de onderdelen in de verwijzingen naar Kamerstukken, Handelingen en Aanhangsels benoemd.

Kamerstukken

Voorbeeld:
Kamerstukken II 2012/13, 33680, nr. 3, p. 13.

Onderdelen:

 • Kamerstukken + aanduiding Kamer: Kamerstukken II
 • parlementair jaar: 2012/13
 • Kamerstuknummer: 33680
 • ondernummer: 3
 • pagina: p. 13

Handelingen

Voorbeeld voor 2011:
Handelingen II 2007/08, nr. 70, p. 4867.

Onderdelen:

 • Handelingen + aanduiding Kamer: Handelingen II
 • parlementair jaar: 2007/08
 • vergadernummer: 70
 • pagina: p. 4867

Voorbeeld vanaf 2011:
Handelingen I 2014/15, nr. 11, item 4, p. 5.

Onderdelen:

 • Handelingen + aanduiding Kamer: Handelingen I
 • parlementair jaar: 2014/15
 • vergadernummer: 11
 • itemnummer: 4
 • pagina: p. 5

Aanhangsels

Voorbeeld:
Aanhangsel Handelingen II 2014/15, nr. 1241.

Onderdelen:

 • Aanhangsel Handelingen + aanduiding Kamer: Aanhangsel Handelingen II
 • parlementair jaar: 2014/15
 • nummer: 1241