Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Juridische bronvermeldingen begrijpen: Kamerstukken

module over het vinden van bronnen op basis van een verwijzing met oefeningen

Algemeen

De opbouw van een verwijzing naar Kamerstukken is als volgt:
Kamerstukken + aanduiding Kamer parlementair jaar, Kamerstuknummer, 'nr.'ondernummer, eventueel pagina('s).

Voorbeeld:
Kamerstukken II 2012/13, 33680, nr. 3, p. 13.

Hieronder wordt uitgelegd hoe je op basis van een verwijzing kunt zoeken naar Kamerstukken in de diverse databanken.

Zoeken naar Kamerstukken

In Overheid.nl zijn Kamerstukken beschikbaar vanaf 1 januari 1995. Er is een speciaal zoekscherm voor parlementaire documenten.
Het is eenvoudig om via dit scherm op basis van Kamerstuknummer en ondernummer het gewenste Kamerstuk te vinden.

Ga naar het kopje Documentsoort en gedetailleerde gegevens en vink Kamerstukken aan.

  1. Vul bij Dossiernummer het Kamerstuknummer in.
  2. Vul bij Ondernummer het ondernummer in.

Zie onderstaande afbeelding

In Overheid.nl zijn Kamerstukken beschikbaar van 1814/15 t/m 1994. Vink bij Documentsoort en gedetailleerde gegevens Kamerstukken aan.
Je krijgt vervolgens een aantal specifieke zoekvelden te zien.

  1. Vul bij Kamerstuknummer het Dossiernummer in.
  2. Vul bij Ondernummer het ondernummer in.

Hieronder zie je het beginscherm van Zoeken in historische publicaties van Overheid.nl

 

Oefening
Probeer in Overheid.nl, Zoeken in historische publicaties eens het volgende Kamerstuk te vinden:
Kamerstukken II 1893/94, 98, nr. 2. (Dit is het Ontwerp van wet van de Regeling van de dienstplichtigheid bij de militie en bij de schutterij)

Tip
Omdat in het verleden meerdere onderwerpen onder eenzelfde Kamerstuknummer behandeld werden, kan het handig zijn een zoekterm toe te voegen. Het is ook mogelijk om achteraf het resultaat te verfijnen m.b.v. een zoekterm.

Klik hier voor een mogelijke uitwerking

In OpMaat zijn Kamerstukken digitaal beschikbaar vanaf 1 januari 1995. Kies voor Uitgebreid zoeken en vink vervolgens Officiële publicaties aan. Nu kun je zoeken op basis van parlementair jaar en vergadernummer.

  1. Vul bij (Vergader)jaar de jaartallen in als volgt jjjj-jjjj.
  2. Vul bij Publicatienummer het Kamerstuknummer in.
  3. Vul bij Volgnummer Kamerstuk het ondernummer in.

Voorbeeld:
Kamerstukken II 2012/13, 33680, nr. 3, p. 13.

Hieronder zie de afbeelding van de zoekvelden bij Officiële publicaties in OpMaat die je kunt invullen.