Skip to Main Content

Open Educational Resources

Deze library guide (libguide) is primair bedoeld voor docenten van de Radboud Universiteit, die zich willen verdiepen in de mogelijkheden van open leermaterialen om hun onderwijs mee te verrijken.

Laatste nieuws

Podcastseries over Statistiek en Meertaligheid in edusources

Bij digitale leermaterialen denkt men al snel aan MOOCs of kennisclips. Maar podcast afleveringen kunnen ook een waardevolle bijdrage leveren aan kennisverspreiding.

In de afgelopen periode zijn er twee podcastseries van (oud-) Radboud onderzoekers toegevoegd aan edusources, het landelijk platform van open digitale leermaterialen. En twee losse afleveringen waar een Radboud medewerker te gast aanschoof.

 

Statistiek

Roel Willems, projectleider en senior wetenschappelijk onderzoeker bij het SCP, weet op bewonderingswaardige wijze statistiek uit te leggen zonder daarbij plaatjes te hoeven gebruiken. De serie Audiostatistiek telt 20 afleveringen. Hierin komen onderwerpen als de T-toets, effectgrootte en Bayesiaanse statistiek aan bod.

 

Meertaligheid

Taalwetenschapper Sharon Unsworth zette in 2019 de podcastserie Kletsheads op, een podcast voor ouders, leerkrachten en logopedisten. Wat kun je verwachten als je je kinderen meertalig opvoedt? Wat is belangrijk? Wat helpt de taalontwikkeling van je kinderen en wat niet? In elke aflevering bespreekt Sharon, zelf moeder van twee kinderen (beide meertalig, natuurlijk), met een andere deskundige de wetenschap achter de taalontwikkeling van meertalige kinderen. Onderweg zijn er praktische tips, horen we van kinderen hoe het is om op te groeien met twee of meer talen, en wordt er gesproken met ouders en professionals over hun ervaringen met meertalige kinderen. De podcast is in 2019 gestart in het Nederlands en sinds 2020 is de podcast ook beschikbaar in een volledige Engelstalige editie. De Engelstalige afleveringen zullen spoedig worden toegevoegd in edusources.

[tekst loopt verder onder illustratie]

Koloniale geschiedenis

Informatiespecialist en historicus Jeroen Bos schoof tweemaal bij de serie His and Herstory Podcast aan om te praten over thema’s in de koloniale geschiedenis. Eén aflevering gaat over het schenken van exotische dieren in de vroegmoderne tijd, in het bijzonder de Aziatische olifanten Hans en Parkie aan stadhouder Willem V. Een tweede aflevering gaat over een VOC-kaart van het Indiase dorp Bimilipatnam en (koloniale) cartografie in bredere zin.

 

Contact

Heb je als Radboud docent zelf een podcast serie opgezet? Of heb je als gast meegewerkt aan een podcast? Het Radboud Open Education Team komt graag met je in contact om deze breder te delen via edusources.

Geen podcast, maar wel een kennisclip, open textbook, MOOC, of powerpoint die je breder en open zou willen delen? Uiteraard ondersteunt het team je ook om deze in edusources te plaatsen.