Skip to Main Content

Open Educational Resources

Deze library guide (libguide) is primair bedoeld voor docenten van de Radboud Universiteit, die zich willen verdiepen in de mogelijkheden van open leermaterialen om hun onderwijs mee te verrijken.

Contact en support

Ondersteuning op ontwikkeling en (her)gebruik van open leermaterialen (Open Educational Resources) vindt plaats vanuit de divisie Information & Library Services (ILS), in nauwe samenwerking met betrokken afdelingen en teams binnen Radboud Universiteit.

 

Het Radboud Open Education Team adviseert en informeert graag. Dat kan via e-mail (openeducation@ru.nl), maar ook via een persoonlijk gesprek. Ook verzorgt het team informatiebijeenkomsten bij faculteiten en vakgroepen. Neem vooral contact op als je zelf, of gezamenlijk binnen je vakgroep, geïnformeerd wilt worden over het ontwikkelen of (her)gebruik van open leermaterialen.