Skip to Main Content

Open Educational Resources

Deze library guide (libguide) is primair bedoeld voor docenten van de Radboud Universiteit, die zich willen verdiepen in de mogelijkheden van open leermaterialen om hun onderwijs mee te verrijken.

Open Tekstboeken

Een open tekstboek is een online studieboek met een open licentie (zoals bijvoorbeeld Creative Commons). Een open tekstboek is gratis te gebruiken en verder te verspreiden. Onder bepaalde licentievoorwaarden staat een open tekstboek aanpassingen en verdere verwerking in lesmateriaal toe, mits de oorspronkelijke auteur(s) erkend worden.

Anders dan een papieren studieboek is een open tekstboek digitaal beschikbaar en kan het verschillende vormen van content bevatten, zoals video’s, audio en interactieve toetsvragen. Een open tekstboek is een voorbeeld van een open leermateriaal, of Open Educational Resource (OER).

Zelf een Open Tekstboek maken

Wil je zelf een open tekstboek publiceren? Dan hoef je gelukkig niet het wiel zelf uit te vinden. De zone Naar digitale (open) leermaterialen ontwikkelde een stappenplan voor het maken van een open tekstboek. Het bevat good practices en instructies voor en expertise over het publiceren van open tekstboeken.

Per stap is aangegeven of het een noodzakelijke of optionele stap betreft. Noodzakelijke stappen zijn voor het creëren voor alle open tekstboeken van belang. Optionele stappen zijn afhankelijk van de wensen en keuzes van de auteur(s) en de vakgroep/faculteit.

 Je kunt het Stappenplan (voor auteurs/docenten) hier downloaden.

Toxicology, dat via edusources te vinden is, is een mooi voorbeeld van een open tekstboek waar de Radboud Universiteit (Ad Ragas) aan heeft meegewerkt.

Het open tekstboek Theoretical modeling for cognitive science and psychology van Donders Instituut onderzoekers Mark Blokpoel en Iris van Rooij is ontwikkeld middels github en ook raadpleegbaar in edusources.

Radboud University Press

Radboud University Press is een onderdeel van de Radboud Universiteit, een Diamond Open Access uitgever van academische peer-reviewed boeken en tijdschriften van hoge kwaliteit, binnen een breed scala aan disciplines. Het Diamond label betekent dat de publicaties van Radboud University Press digitaal gratis toegankelijk zijn voor gebruikers, maar ook dat de auteurs kosteloos het materiaal voor publicatie kunnen aanleveren.

In 2024 biedt de Radboud University Press docenten van de Radboud Universiteit en Radboudumc de mogelijkheid aan om een eigen Open Tekstboek uit te geven. Via het platform Pressbooks kan op eenvoudige wijze een Open Tekstboek geschreven en opgemaakt worden. Kijk hier voor inspiratie en voorbeelden. Geïnteresseerde auteurs kunnen contact opnemen om de mogelijkheden te bespreken.