Skip to Main Content

Open Educational Resources

Deze library guide (libguide) is primair bedoeld voor docenten van de Radboud Universiteit, die zich willen verdiepen in de mogelijkheden van open leermaterialen om hun onderwijs mee te verrijken.

Wat zijn Open Leermaterialen?

Open Leermaterialen zijn onderwijs-, leer- en onderzoeksmaterialen die digitaal vrij toegankelijk zijn in het publieke domein of onder voorwaarde van een open licentie. Ze worden ook wel Open Educational Resources (OER) genoemd. De open leermaterialen mogen worden (her)gebruikt, gewijzigd en gedeeld door anderen met weinig of geen restricties.

 

Het (inter)nationale belang van open leermaterialen

UNESCO vindt dat universele toegang tot informatie door middel van onderwijs van hoge kwaliteit bijdraagt tot vrede, duurzame sociale en economische ontwikkeling en interculturele dialoog. Open leermaterialen bieden een strategische kans om de kwaliteit van leren, het delen van kennis te verbeteren en de beleidsdialoog, kennisdeling en capaciteitsopbouw wereldwijd te verbeteren.

Alle lidstaten, waaronder Nederland, hebben de zogenaamde UNESCO Recommendation on Open Educational Resources ondertekend. De Nederlandse regering heeft zich in het coalitieakkoord gecommitteerd aan de verdere ontwikkeling van open leermaterialen: “Open science en open education worden de normen, mits de nationale veiligheid hierbij niet in het geding komt.”

 

Soorten open leermaterialen
Open Leermaterialen komen in vele soorten. Enkele voorbeelden:

De meerwaarde van open leermaterialen

In 2022 ontving Daniël Wigboldus, voorzitter college van bestuur van de Radboud Universiteit, de SURF Onderwijsaward voor zijn stuwende initiatieven binnen het Koersteam Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ict om Digitale en Open Leermaterialen nationaal op de kaart te zetten.

De jury over Daniël:

'Het is heel bijzonder dat er een nationale aanpak voor digitale en open leermaterialen is, dat zien we nog niet in de landen om ons heen. Daniël heeft voor deze aanpak het zaadje geplant, en is ook betrokken geweest bij de verdere totstandkoming.'

De meerwaarde van open leermaterialen voor docenten
Open leermaterialen verbeteren de kwaliteit van het onderwijs door:

  • Grote tijdwinst voor docenten/vakgroepen 
  • Zichtbaarheid voor docenten en hun onderwijs
  • Samen met anderen tot een goede set materialen te komen
  • Gevarieerd leermateriaal aan te kunnen bieden: rijke leeromgeving
  • Kwalitatief goed leermateriaal te (her)gebruiken of als inspiratie
  • Leermaterialen/kennis voor iedereen toegankelijk te maken

De meerwaarde van open leermaterialen voor studenten

  • Personalisatie: leermateriaal dat past bij de eigen (leer)stijl
  • Flexibiliteit: in eigen tijd, plaats en ruimte
  • Andere uitleg van de leerstof dan de eigen docent
  • Toegankelijkheid en kosten (kosten = afhaken)