Skip to Main Content

Open Educational Resources

Deze library guide (libguide) is primair bedoeld voor docenten van de Radboud Universiteit, die zich willen verdiepen in de mogelijkheden van open leermaterialen om hun onderwijs mee te verrijken.

Menukaart Open Leermaterialen

In één oogopslag de kenmerken, voordelen en inspirerende voorbeelden van Open Leermaterialen op een rijtje? Het Radboud Open Education Team ontwikkelde de ludieke, maar inhoudelijk sterke, Menukaart Open Leermaterialen.

Tijdens (lunch)bijeenkomsten over Open Leermaterialen delen we graag fysieke Menukaarten uit. Maar download gerust de digitale versie om inspiratie op te doen en verder te delen.