Skip to Main Content

Open Educational Resources

Deze library guide (libguide) is primair bedoeld voor docenten van de Radboud Universiteit, die zich willen verdiepen in de mogelijkheden van open leermaterialen om hun onderwijs mee te verrijken.

Kennisclips

Het maken van een Educational Clip (kennisclip) verrijkt de leerervaring van studenten en geeft je meer tijd om tijdens jouw onderwijs verschillende onderwerpen op een dieper niveau te behandelen. Hoewel een kennisclip niet per se een open leermateriaal is (afhankelijk van eventueel auteursrechtelijk beschermd materiaal) kan het wel als zodanig worden ingezet. Een open kennisclip kan - indien gewenst - ook verder verspreid worden, bijvoorbeeld via edusources.

Het team van Radboud Educational Clips helpt je graag verder met vragen over het maken van een kennisclip.

De REC biedt trouwens ook de mogelijkheid om podcast op te nemen. Podcasts zijn ook waardevolle (open) leermaterialen.