Skip to Main Content

Open Educational Resources

Deze library guide (libguide) is primair bedoeld voor docenten van de Radboud Universiteit, die zich willen verdiepen in de mogelijkheden van open leermaterialen om hun onderwijs mee te verrijken.

Open licenties

Open leermaterialen of Open Educational Resources (OER) zijn (digitale) onderwijsmaterialen die vrij gebruik en hergebruik door derden toestaan. Door het toevoegen van een open licentie wordt op een duidelijke manier aangegeven welk materiaal er gebruikt mag worden en waarvoor.

Een veelgebruikte, maar zeker niet de enige, open licentie is de Creative Commons-licentie. Hiermee geef je automatisch toestemming aan derden die je werk willen gebruiken.

Er zijn zes verschillende CC-licenties. Bij het arrangeren van OER kun je alleen materiaal gebruiken dat open gebruik en hergebruik toestaat. Dit betekent dat alleen materiaal dat gelicenseerd is onder open licenties in aanmerking kan komen voor gebruik, oftewel materiaal onder de licenties CC BY of CC BY-SA.

Over het gebruik van CC-licenties bij leermaterialen is een handige gids samengesteld door Nederlandse experts.

Hoe zit het met auteursrechten?

Het is belangrijk om bij gebruik van foto’s, (YouTube-)filmpjes, modellen, en teksten van anderen te letten op de licentie-informatie. Wanneer deze werken open gelicenseerd zijn kun je ze gebruiken zodra je aan de licentievoorwaarden voldoet. Wanneer ze niet open zijn, kun je ze alleen gebruiken nadat je expliciete toestemming hebt gekregen van de maker (dat betekent dat je het zwart op wit wilt hebben, dit kan ook met een e-mail bijvoorbeeld).

 

Vragen over auteursrecht?

Het Radboud Auteursrechteninformatiepunt adviseert en informeert over auteursrechten in het wetenschappelijk onderwijs en bij het publiceren van wetenschappelijke teksten. Je kunt een vraag stellen aan het Auteursrechteninformatiepunt (AIP). Medewerkers van het AIP antwoorden spoedig.