Skip to Main Content

Open Educational Resources

Deze library guide (libguide) is primair bedoeld voor docenten van de Radboud Universiteit, die zich willen verdiepen in de mogelijkheden van open leermaterialen om hun onderwijs mee te verrijken.

Platform edusources

Edusources is een nationaal platform gemaakt om digitale leermaterialen open te delen. Onderwijscoöperatie SURF ontwikkelt en beheert edusources.

Edusources bevat inmiddels al meer dan 10.000 hoogstaande digitale leermaterialen uit het hoger onderwijs. De kwaliteit en het auteursrecht zijn gecontroleerd doordat men in vakcommunity’s samenwerkt. Deze vakcommunity’s bestaan uit een vaste groep docenten die voor de inhoud zorgen en de kwaliteit garanderen en bibliotheekmedewerkers die metadata toevoegen en de materialen controleren op eventuele schendingen van het auteursrecht.

Radboud pilot

De Radboud Universiteit doet sinds eind 2022 mee aan de pilot van edusources. Er zijn op dit moment twee community's binnen onze universiteit: Neerlandistiek (onder aansturing van prof. dr. Marc van Oostendorp) en Wijze woorden (onder aansturing van prof. dr. Bé Breij). De community’s zijn inmiddels gevuld met een behoorlijke hoeveelheid digitale leermaterialen. Maar er zijn ook een aantal andere mooie Radboudcollecties toegevoegd. Deze kun je vinden door de zoekresultaten te filteren op 'publisher' = Radboud Universiteit.

 

Materiaal hergebruiken?
Zoek je inspiratie, of wil je materiaal van anderen (her)gebruiken in jouw onderwijs? Kijk dan eens rond op edusources voor mooi materiaal op jouw vakgebied.

 

Zelf meedoen?

Wil je zelf ook een community starten binnen jouw vakgebied, losse leermaterialen toevoegen of anderszins de mogelijkheden verkennen? Neem dan contact op met het Radboud Open Education Team via openeducation@ru.nl

 

Wikiwijs?

Overigens is het ook mogelijk om onderwijsmateriaal dat door de Radboud Universiteit voor het PO of VO ontwikkeld is te delen. Dat gaat dan via het platform Wikiwijs. Voorbeelden hiervan zijn de Drillingsberichte van prof. dr. Paul Sars en de clips over meertaligheid van dr. Sharon Unsworth. Ook hier kan het Radboud Open Education Team je mee helpen.