Skip to Main Content

Open Educational Resources

Deze library guide (libguide) is primair bedoeld voor docenten van de Radboud Universiteit, die zich willen verdiepen in de mogelijkheden van open leermaterialen om hun onderwijs mee te verrijken.

Open Educational Resources: de basis

Deze libguide dient om binnen Radboud Universiteit bekendheid te generen voor open leermaterialen (Open Educational Resources). Docenten die zelf open leermateriaal willen creëren, of elders ontwikkeld materiaal willen hergebruiken in hun onderwijs, kunnen hier inspiratie opdoen of support vragen. Het Radboud Open Education Team (openeducation@ru.nl) staat klaar om te ondersteunen.

 

Wat wordt er verstaan onder open leermaterialen?

Open leermateriaal is gepubliceerd met een open licentie, zoals Creative Commons. Zo’n licentie staat gebruikers toe het werk te kopiëren, (her)gebruiken, bewerken, opnieuw arrangeren en verspreiden. Internationaal worden open leermaterialen Open Educational Resources (OER) genoemd.

Het gebruik en hergebruik van open leermateriaal wordt vaak gekoppeld aan de 5 R’en van David Wiley:

 

Retain Opslaan
Reuse Hergebruik (identiek aan origineel)
Revise Hergebruik (met aanpassingen)
Remix Herschikken en opmaken
Redistribute Opnieuw delen

 

Onderwijscoöperatie SURF heeft voor verdere verdieping op definiëring en (her)gebruik van open leermaterialen een kennismaking geschreven.

Open leermaterialen aan de Radboud Universiteit

Universitair hoofddocent Epidemiologie en onderzoeksmethoden Femmie de Vegt heeft veel interesse in het hergebruiken van open leermaterialen, omdat het haar en haar studenten flexibel onderwijs biedt.

‘Voor mijn eigen lessen gebruik ik veel open materialen. Er is al zo veel goeds beschikbaar, het is dan zonde als ik het ook nog eens ga maken. En ik heb meer tijd om met studenten de diepte in te gaan.’